Certifieringar på bygg- & renoveringsmarknaden – vad gäller?

Inom byggbranschen finns det otaliga organisationer som erbjuder diverse certifieringar. Vissa av dessa är väldigt relevanta, men hur ska man veta vilken certifiering som betyder vad? Vilken måste man ha? Vilken är det bra att ha? Varför?

I denna artikel tänkte vi skriva om de vanligast certifieringar som berör den privata bygg- & renoveringsmarknaden och som en privatkund ska hålla utkik efter. De tre vi kommer behandla är:

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, förkortas BKR, bildades 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening och Kakelföreningen. Det är en privat intresseorganisation som bildades av två privata aktörer. Enligt deras hemsida kan man läsa:

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

BKR är den organisation i Sverige som har störst påverkan på vad man kan säga är att arbeta efter ”svensk byggstandard” när det kommer till arbeten inom våtrum. Som man kan utläsa i texten på BKR:s hemsida är deras riktlinjer att likställa med ”rätt” sätt att utföra arbeten på.

För dig som är privatkund och ska anlita ett byggföretag för renovering av ett våtrum, där du ska använda keramiska produkter (såsom kakel och klinker), ska du endast använda dig av företag som kan uppvisa ett BKR-intyg. Det är inte ett lagkrav att ha genomgått deras utbildning och att ha en BKR-certifiering, men deras riktlinjer är att betrakta som branschpraxis i Sverige. Du kommer även få det väldigt svårt att få ersättning från ett försäkringsbolag om någon skada uppstår på en renovering i ett våtrum som utförts av ett ej BKR-certifierat bolag. Om du använt keramiska konstruktioner vill säga. Vilket nästan alla gör i sina våtrumsrenoveringar idag.

Elsäkerhetsverket

Som det går att utläsa av namnet är Elsäkerhetsverket ett statligt verk, och de lyder under Infrastrukturdepartementet. Det är alltså Sveriges Riksdag som högst kontrollerar Elsäkerhetsverket.

Sedan den 1 juli 2017 är det lagkrav på att alla företag som utför elinstallationer på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det är med andra ord olagligt att göra elinstallationer om man inte är registrerad hos Elsäkerhetsverket, och du ska aldrig använda dig av ett företag som inte finns med i deras register. Om det företag du kontrakterar för din renovering använder sig av underentreprenörer för elarbetet, säkerställ att det företaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Notera att man istället för att registrera företaget kan göra en personlig registrering av elektrikern, vilket är lika gällande. Då får man istället kontrollera att utförande elektrikern är registrerad i registret.

Elsäkerhetsverket arbetar för att arbetet med elektricitet är säkert, och för att förebygga skador på egendom och person. Det gör dem genom att främst utföra tillsyn och marknadskontroll, ta fram föreskrifter och allmänna råd och bidra till standardiseringsarbete på nationell och internationell nivå.

Branschregler Säker Vatteninstallation

Till sist behöver du som ska renovera ditt hem känna till organisationen Branschregler Säker Vatteninstallation, mer känt som Säker Vatten. Säker Vatten är, i likhet med BKR, en privat intresseorganisation som har skapat ett regelverk kring VVS-installationer i syfte att minska risken för vattenskador, legionella spridning, brännskador och förgiftning.

Regelverket bygger på Boverkets byggregler, som i sin tur är en myndighet som arbetar med frågor om hur man ska planera samhället, byggande och boende. Boverket arbetar även med att säkerställa att alla följer plan- och bygglagen.

Man kan kort säga att Säker Vatten har skapat ett regelverk för hur man praktiskt ska arbeta med VVS-installationer i Sverige.

Att vara medlem i, eller att vara certifierad av, Säker Vatten är i sig inte ett lagkrav. Ungefär samma som för BKR. Men det är ett bevis på att företaget du anlitar har genomgått en utbildning, och har gått med på att arbeta efter en standard som ligger i linje med vad Sveriges Riksdag vill.

Generellt kring rätt & fel

Det man ska ha i åtanke när man anlitar ett byggföretag, och det gäller både för BKR och Säker Vatten, är att oavsett om företaget du anlitar är medlem i någon av dessa organisationer kan arbetet göras på både rätt och fel sätt. Och även om man är medlem i Säker Vatten eller BKR kommer ett felaktigt utfört arbete, alltid vara ett felaktigt utfört arbete, och man kan således ha stora problem att få hjälp från försäkringsbolag vid en eventuell skada.

Det är väldigt viktigt att säkerställa att det företag man anlitar har arbetskraft som kan påvisa nödvändig utbildning och erfarenhet av det arbete som ska utföras. Erfarenheten tillsammans med en gällande ansvarsförsäkring väger även väldigt tungt när man ska anlita ett byggföretag.

Det är även viktigt att säkerställa att arbetet utförs enligt de lagar, riktlinjer och regelverk som finns. Dessa är fastställa på riksdagsnivå med Boverket som underliggande myndighet med ansvar för tillämpning i praktiken.

Planerar du att renovera och vill ha hjälp från några av Stockholms bästa byggföretag, som har rätt kunskap och erfarenhet, ser vi fram emot att höra från dig.

Här hittar du fler tips om du ska renovera din lägenhet eller hus.

Ha en fin dag!

/Rasmus på Leadme