Kostnad för installation av solceller

Pris för Solceller: Vad kostar ett solcellssystem?

Priset på solceller för en solcellsanläggning på 9 kW ligger på cirka 154 000 kronor inklusive moms och installation. Det medför att det pris du betalar per installerad kW ligger på cirka 17 000 kr. Du kan även sänka totalpriset med 15% genom att nyttja det gröna teknik-avdraget.

Solcellsanläggningens storlek påverkar priset

Den största faktorn som påverkar priset på din solcellsanläggning är dess storlek. Det är även en god idé att installera ett stort solcellssystem då kostnader likt exempelvis utkörning och montage är ungefär densamma oavsett om du installerar ett litet eller ett större solcellssystem.

Om du installerar ett stort solcellssystem producerar du betydligt mer solenergi, samtidigt som komponenter likt växelriktare endast blir marginellt mer kostsamma. Kabeldragningen mellan solpanelerna och växelriktaren blir dessutom inte väsentligt mycket högre om du väljer att installera ett större solcellssystem.

Solceller och deras pris per m2

Som HemSol påpekar är ett normalt pris för solceller cirka 3 000 till 5 000 kronor per kvadratmeter, men det är dock många faktorer som påverkar slutpriset. Vid en normalstor solcellsinstallation på 9 kW kostar dina solceller cirka 3 000 kronor per kvadratmeter enligt samma källa.

Solceller och deras pris per watt

Pris per watt visar hur mycket effekt du får för pengarna. Solceller för en villa med en effekt på 9 kilowatt har i regel ett pris per kilowatt-värde på omkring 17 000 kronor. Pris per kilowatt-värdet blir i regel lägre om du installerar ett större solcellssystem.

5 faktorer som påverkar priset på dina solceller

1. Anläggningens effekt

Ju fler solceller du installerar, desto högre blir såväl totalkostnaden som effekten. Kom även ihåg att återbetalningstiden i regel blir lägre såvida du installerar ett större solcellssystem.

2. Val av paneltyp

Monokristallina solcellspaneler är dyrare i jämförelse med polykristallina solceller. Här ska du dock ha prestandan kontra priset du betalar i åtanke. Om du köper mer effektiva och samtidigt dyrare solcellspaneler, då ska den ökade anläggningseffekten också bidra till en lägre återbetalningstid.

Somliga väljer dock att betala ett premiumpris för särskilt estetiskt tilltalande solcellspaneler, och även det är ett acceptabelt val. Men tänk gärna på att de solcellspaneler som är mest effektiva inte alltid är det bästa valet för dig.

3. Val av växelriktare

Växelriktaren omvandlar solcellspanelernas likström till växelström, som du kan nyttja i hushållet samt mata ut på elnätet för att tjäna pengar. Växelriktare som är kompatibla med solcellsbatterier är särskilt kostsamma, och inte heller lönsamma då dagens solcellsbatterier är för dyra såväl som prestandasvaga.

4. Driftsättning och installation av optimerare

En optimerare ser till att skuggade solcellssystem fortfarande klarar av att leverera stora mängder solel. Optimerare bidrar även med mer effektiv produktionsstatistik, i regel på panelnivå. Men om du vill inkludera en optimerare i din solcellsanläggning ökar totalkostnaden med cirka 1 till 3 %.

5. Takets utformning

Dina solcellers kostnad per m2 ökar såvida du installerar ditt solcellssystem på ett brant tak, då extra skyddsanordningar krävs samt då även tidsåtgången för installationen ökar. Monteringskostnaden för ditt solcellssystem skiljer sig dessutom marginellt beroende på du har tak i plåt, tegel eller papp.

Tips: Så skapar du en bra planlösning

Grön teknik-avdraget ger dig en rabatt på 15%

Från och med 1 januari 2021 får du ta del av ett avdra för grön teknik. Det ger dig ett avdrag på 15 % av totalkostnaden för ditt solcellssystem, och den maximala ersättningen ligger på 50 000 kronor. Det gröna skatteavdraget ersätter det tidigare avdragssystemet, solcellsstödet.

Är det gröna avdraget bättre än solcellsstödet?

Ja. Ersättningsnivån för det gröna ROT-avdraget är högt, och du slipper även allt krångel med kösystem och myndighetsförfrågningar. Det gröna avdraget ansöker installatören om till Skatteverket, så du behöver inte göra någonting för att kunna ta del av det.

Krav för att få ta del av det gröna avdraget för solceller

Som Skatteverket poängterar gäller följande krav för att du ska kunna nyttja grön teknik-ROT.

  • Du måste vara minst 18 år gammal.
  • Du måste vara bosatt i Sverige.
  • Du måste skatta för 90 % av din inkomst i Sverige.
  • Du måste ha en tillräckligt stor inkomst.
  • Du måste helt eller delvis bo i bostaden där solcellsinstallationen utförs.
  • Du måste äga bostaden, antingen helt eller delvis.
  • Det gröna ROT-avdraget kan inte kombineras med det vanliga ROT-avdraget.