Hur ska man göra för att bygga miljövänligt?

Att det har tagit oss 54 artiklar säger väl en hel del om hur duktiga vi inom byggbranschen är på att arbeta med miljövänliga lösningar. Kanske inte särskilt bra. Med dagens artikel vill vi göra viss botgöring och ge dig som planerar att bygga ut huset tips på vad du kan göra för att bygga grönt(are). Många av de tillvägagångssätt vi kommer ta upp idag går givetvis att applicera på andra projekt än just en tillbyggnad av ett hus.

För enkelhetens skull tänkte vi gå från utsidan till insidan av en tillbyggnad och ge förslag på lösningar och produkter du kan välja för att göra mer hållbar val.

Går du i tankar att göra en tillbyggnad på ditt hus? Följ länken så hittar du mer information.

Undvik sten & metall

Direkt när du ska välja vilken grund din tillbyggnad ska stå på har du första chansen att göra ett grönt val – nämligen valet av en gjuten betonggrund eller en grund av plintar. Betong är en produkt som består av berg, ballast samt cementpasta och att tillverka betong kräver stora mängder energi. Både under tillverkningsprocessen men även för transport till byggarbetsplatsen. För en normalstor tillbyggnad på ca 30 kvm går det åt (ungefär) 14 ton ballast, 1260 liter vatten, 2450 kg cement och 50 liter olja. Rätt mycket med andra ord. Att bygga din tillbyggnad på plintar (i de fall det går) kräver betydligt mindre betong. Det är bra. Väljer man att skippa betonggrunden, kommer man inte behöva lika mycket armeringsjärn heller. Även det är positivt, då tillverkningsprocessen av armeringsjärn också kräver stora mängder energi.

När det kommer till dina ytterväggar är det klokt att välja en träpanel som är miljöcertifierad. I dagsläget är det endast Svanen och EU-blomman som miljömärker byggprodukter, och det är bara Svanen som har trävaror i sitt sortiment. Med det sagt går det att hitta Svanenmärkt panel. Bland annat från svenska Moelven samt norska Kebony. Utbudet är relativt litet, men vi ser en ökad efterfrågan hos våra kunder på denna typ av produkt och det brukar ju leda till att tillverkarna anpassar sig.

 

Arkitektritad villa byggd med panel från Kebony.

Innan vi vänder inåt i huset kan vi ta en titt på taket. De vanligaste taken i Sverige är antingen byggda med tegelpannor eller plåt, och likt betong kräver båda produkterna mycket energi i tillverkningsprocessen. Ett bokstavligen grönt val du kan göra är att bygga ett Sedumtak. Sedum är ett tak med levande växter som beläggning. Det finns flera tillverkare av denna produkt, och taket i sig hjälper till att binda föroreningar i luften, skyddar takets tätskikt mot UV-strålning och dämpar buller. Ljuv musik för moder jord.

När det kommer till dina väggar finns det flera gröna val du kan göra. Till att börja med kan du välja att skippa mineralull som isolering. Mineralull tillverkas genom att smälta sten och/eller glas under mycket höga temperaturer. Och du kan säkert gissa vad problemet är? Du hade rätt! Det går åt väldigt mycket energi för att skapa mineralull. Du kan istället välja att isolera dina väggar med någon produkt tillverkad av cellulosafiber. Cellulosa är en kolhydrat som finns naturligt i trä, och denna kan omvandlas till en typ av fiber som har ypperliga isolerande egenskaper.

På insidan av din tillbyggnad ska du välja skivmaterial utan eller med låga halter av miljöskadliga bindemedel/lim. Beroende på vad du ska bygga är råspont, gipsskivor, lerskivor, cementträskivor och limfria träfiberskivor miljömässigt bättre skivmaterial. OSB-skivor är ett ypperligt val ur ett miljöperspektiv då dessa endast innehåller 2–3% lim. Spånskivor och MDF-skivor är val du ska undvika att göra om du vill tänka grönt.

Sista anhalten i denna artikel för att bygga en grön tillbyggnad är valet av golv och målarfärg. Inom dessa områden är det enkelt att göra hållbara val. De flesta stora producenter av färg, spackel och annat målerimaterial erbjuder idag miljövänliga linjer och både Flügger och Alcro har Svanenmärkta produkter i sitt sortiment. Svanen har även 1846 produkter i sitt sortiment av golvprodukter, inom allt från laminat till linoleum och parkett.

En bit på vägen

I den här artikeln har vi försökt ge dig som vill värna om miljön lite tips och idéer på hur du kan tänka när det kommer till val av material. Listan på byggmaterial som kan väljas ur miljöhänsyn kan göras väldigt lång och vi har inte ens nämnt kök, fönster, uppvärmningssystem, “smartahem”, lampor eller återanvändning av befintligt material. Det finns mycket vi kan göra för att förbättra vår miljöpåverkan och bygga för ett mer hållbart samhälle.

Vill du komma i kontakt med oss behöver du bara klicka på den rosa länken. Till dess läser du mer om att bygga ut huset här.

Ha en bra dag,

Dick på Leadme