Våtrumstapet – Why man?

Går du i tankar av att renovera ditt badrum, och tänker jag vill göra en enkel badrumsrenovering, och därför kommer jag välja våtrumstapet!

Tankebanor som denna möts vi av till och från, och idag ska vi behandla våtrumstapet och våtrumsmatta. Vad är vår inställning till detta tillvägagångssätt att beklä sitt ytskikt i badrummet? Som rubriken antyder, är vi ofta ganska skeptiska till att man använder våtrumsmatta.

Kostnadsaspekten – Väldigt liten skillnad

Av de kunder vi träffar som vill renovera sina badrum och använda våtrumstapet, är den vanligaste anledningen till det, att man tror att det är ett betydligt billigare alternativ än vad kakel och klinker är. Så är det, till viss del, men prisskillnaden är väldigt liten. Om vi börjar med att titta på inköpskostnaden kostar en våtrumstapet och en kakelplatta ungefär lika mycket. Där är det ingen skillnad.

Vad som däremot skiljer är tidsåtgången att montera respektive ytbeklädnad. Väljer man kakel och klinker kommer ett ytterligare arbetsmoment behöva göras, nämligen applicera tätskikt. Det behövs inte med en våtrumsmatta. Dock krävs en certifiering från GVK för att få arbeta med våtrumsmatta, och eftersom våtrumsmatta är så ovanligt, är det få som har den certifieringen. Alltså är utbudet låg på arbetskraft, och för alla som har koll på sin nationalekonomi, innebär det ett högre pris.

I slutändan kostar det ungefär 5–10% mindre att köra på våtrumstapet i sitt badrum. I en badrumsrenovering av ett normalstort badrum på 4 kvm rör det sig om ungefär 2000 kr. Alltså inte så mycket.

Mer underhåll?

Den andra vanliga anledningen till att man vill använda sig av våtrumsmatta, är för att man tror att underhållet blir mindre. Det stämmer om man bedriver storskalig idrottsverksamhet, och har 50 personer som duschar varje dag, men annars kommer underhållsarbetet vara detsamma.

En våtrumsmatta kommer med åren flagna i färg, det gör inte en keramisk platta. Man kommer visserligen att få göra rent fogarna om man har ett badrum med kakel och klinker. Men om man gör det med 3 års cykler, klarar man sig väl.

Våtrumsmatta är säkrare än kakel

Att man hört från sin granne, som hade en kompis, som hade en kusin vars mamma valde kakel till sin badrumsrenovering och just det badrummet blev vattenskadat är ingen anledning till att tro att foliesystem (samlingsord för dagens teknik med tätskikt) är mindre vattentätt än våtrumsmatta. Moderna foliesystem är utvecklade och prövade för att hålla tätt i 20 år, vilket anses vara den tekniska livslängden på ett badrum. Det går också att argumentera för att foliesystem håller bättre eftersom klinkerplattan skyddar tätskiktet mot slitage. Med en våtrumsmatta har man ju bara själva mattan som agerar både fuktspärr och ytskikt.

Vad tar vi med oss?

Vi brukar rekommendera våra kunder att undvika våtrumsmatta, för att:

  1. Det är färre hantverkare som kan montera och lämna intyg på utfört arbete.
  2. Det brukar vara sämre ur ett andrahandsvärde då våtrumsmatta generellt uppfattas som billigare.
  3. En våtrumsmatta är svår att laga på ett snyggt sätt. En enskild klinkerplatta kan man byta ut, det går inte med matta.

Det var allt för idag. Vill du lära dig mer om att renovera badrum kan du klicka på länken. Du kan även läsa fler artiklar om badrumsrenovering här.

Ha en bra dag,

Rasmus på Leadme