Källarrenovering Lidingö

Källare Lidingö

Totalrenovering av källare på Lidingö

Källare

Lidingö

Projektbeskrivning

Utfört: 2020
Projekttid: 3 månader

Källare som renoverats där planlösningen har förändrats och tvättstugedelen har totalrenoverats.

Grunden har grävts ur och en ny isolerad grund har byggts.

Hela utrymmet har försetts med vattenburen golvvärme från LK.

Projektbilder