Vad kostar det att gräva ut källare?

Introduktion

Muggigt, kallt och otrevlig luft – det är vanliga klagomål från våra kunder angående komfortnivån i deras källare. Dessa är ofta problem som man önskar åtgärda genom en källarrenovering. Förutom att uttrycka sitt missnöje med komforten, ställer många av våra kunder frågan:

Vad kostar det att gräva ut en källare?

Att gräva ut en källare är en av de två huvudsakliga metoderna som används idag för att adressera fuktproblem i en källare. Den andra metoden är ventilation av befintligt golv. Denna artikel fokuserar på den första metoden, och vi kommer att behandla:

– Varför är det nödvändigt att isolera en källare?
– Hur går man tillväga för att isolera en källare?
– Vad kostar det att isolera en källare?

Om du vill veta vad det kostar att renovera en källare invändigt, bör du läsa denna artikel.

Källare i Sollentuna som har totalrenoverats med ny tvättstuga, badrum, gäst-WC, gym och allrum.

Vi hjälper dig renovera din källare

Lite historisk kontext

Att gräva ut en källare är en process som många av våra kunder refererar till. Detta innebär vanligtvis i byggtermer att man vill bila upp ett befintligt betonggolv, ta bort de befintliga fyllnadsmaterialen, isolera på nytt, installera golvvärme och gjuta ett nytt golv. Varför är detta nödvändigt? I Sverige, när vi började bygga källare i våra hem, användes en teknik fram till 1970-talet som inte inkluderade isolering av betongplattan. Detta ledde till de negativa associationer många har till källarvåningen – en muggig, kall och generellt obehaglig miljö på grund av hur betongplattan isolerades, samt de fuktproblem som följde.

Under det positiva 1980-talet började vi i Sverige att isolera våra källargrunder på ett annat sätt. Genom att använda nya metoder och moderna material kunde vi uppnå en avsevärt högre komfortnivå i våra källare.

Källarrenovering i Bromma där ny tvättstuga byggdes

Den nya tvättstugan efter renovering

Vad gör man när man isolerar om källaren?

Gräv ut källaren

Använd bilmaskinen och spaden för att börja arbetet med att bila upp det befintliga betonggolvet och gräva bort fyllnadsmassan, som oftast består av jord. När man utför detta arbete är det viktigt att inte gräva för nära husets ytterväggar. Dessa väggar bär husets struktur, och det är av uppenbara skäl viktigt att inte försvaga denna bärighet.

Dränerande material

När golvet är borttaget, är nästa steg att lägga ut ett material som dränerar grunden, vilket vanligtvis är makadam. Detta material bör läggas ut på jordgolvet och packas väl. För att förhindra att den underliggande jorden blandas med makadamen, vilket kan leda till kapillär uppsugning av fukt i konstruktionen, bör makadamen placeras på en markduk.

Isolera

Ovanpå makadamen bör man placera ett isolerande material. Cellplast är det föredragna materialet och det installeras ovanpå markbädden. Alternativt kan man använda isodränskivor.

Golvvärme

I samband med renovering av källaren väljer de flesta av våra kunder att installera golvvärme. Det finns ett val mellan vattenburet eller elburet system. Vi rekommenderar alltid ett vattenburet system om man har en lämplig värmekälla (till exempel bergvärme), eftersom kostnaden för att värma upp stora ytor som en källare med el är betydligt högre.

Armera

Armeringsnät placeras på betonggolvet för att förstärka betongkonstruktionen så att den kan hantera tung belastning och vara hållbar över tid.

Gjut

Nu när alla delar är på plats i vår nya källargrund återstår det att gjuta ett nytt golv, eller en platta som det ibland kallas, vilket görs av betong. Kom ihåg att du bör planera för minst 8 cm tjocklek på betonggjutningen om du väljer en armerad betongplatta.

Låt det brinna

Det är faktiskt det uttryck som används när betong härdar, och det enda som återstår är att låta betongen härda och torka. Innan man fortsätter bygga på det nya golvet måste betongen torka till en specifik fukthalt, beroende på vilken typ av golvbeläggning som ska läggas ovanpå och om ett tätskikt ska appliceras, exempelvis i våtrum. Torktiden kan variera från 3 veckor till 2 månader, beroende på ytan storlek, betongtyp och ventilation. Under tiden som grunden torkar kan man naturligtvis fortsätta med andra byggnadsarbeten på väggar och tak.

Källarbadrum efter rivning

Källarbadrum efter renovering

Källarbadrum efter rivning

Källarbadrum efter renovering

Vad kostar det att gräva ut en källare?

Genom att utföra de åtgärder vi nyligen genomgick kan du förvänta dig en kostnad på 5000 kr per kvadratmeter golvyta.

Det finns faktorer som kan påverka detta pris. Den mest betydande faktorn är om betonggolvet är armerat eller inte. Ett armerat golv tar längre tid att bryta upp, vilket innebär fler arbetstimmar och därmed ett högre pris. Priset kan även påverkas av eventuellt berg som man stöter på under rivningen. Om det under rivningsprocessen upptäcks att man måste ta sig igenom berg eller stora stenblock, kommer detta att medföra extra kostnader. Detta är ett exempel på något som är oförutsägbart innan projektets start, och varför det är klokt att ha en ekonomisk buffert inför en renovering.

Om du har en källardörr är detta också fördelaktigt eftersom det kommer att underlätta arbetet avsevärt och spara tid. Färre arbetstimmar innebär ett lägre pris.

Summering

När du planerar att renovera din källare är det viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt att öka takhöjden även om man gräver ut mer av källaren. Du undrar kanske varför? Borde det inte vara möjligt att bara gräva djupare för att få högre tak? Tyvärr är det inte så enkelt eftersom golvet inte får ligga djupare än ytterväggarna. Om man bygger på detta sätt kommer fuktproblemen snabbt tillbaka. Att förlänga ytterväggarna är möjligt, men det är en mycket kostsam process.

Källarrenovering är tekniskt sett ett av de mest utmanande byggprojekten och involverar ofta bärande konstruktioner, fuktproblem, våtrum, värmepannor och annan VVS-teknik. Det är därför av yttersta vikt att du förbereder dig noggrant och anlitar en byggare med dokumenterad erfarenhet av liknande projekt som det du planerar, vilket vi på Leadme alltid rekommenderar.

Film: höja taket i källare

Play Video

Se när Rasmus berättar om hur man kan höja takhöjden i sin källare.

Vi ser fram emot att få chansen att hjälpa dig att renovera din källare

Det var allt för idag och vi ser fram emot att höra från dig som går i tankar att renovera din källare.

Vill du läsa mer om källarrenovering kan du göra det här.

Rasmus Lindh
Byggkonsult