Vad kostar dränering?

Dränera – För bättre luft, mindre fukt och högre trivsel

Om du har ett hus med källare och den källaren är fuktig med dålig luftkvalitet, beror det troligen på att fukt har trängt in genom väggarna och golvet, vilket skapar en obehaglig miljö. Här har vi skrivit om varför man behöver göra om grunden i en källare. Idag ska vi prata om en uppföljning på den artikeln, och behandla ämnet dränering.

  • Varför behöver man dränera?
  • Vad kostar dränering?
  • Vad behöver man tänka på?

Påskjutande markfukt

När vi började bygga våra hus med källare i Sverige användes dessa främst för förvaring, och därför lades inte särskilt stor vikt vid trivselnivå. Idag inreder vi gärna våra källare till boyta och då uppstår det ofta problem med luftkvaliteten. När våra källare byggdes isolerade vi inte tillräckligt bra mot fukt, eller påskjutande markfukt som det kallas på byggsvenska. Detta är något som måste hanteras för att säkerställa en källare med behaglig temperatur och hälsosam luftkvalitet.

Lösningen

För att skydda ditt hus från fukt, bör du avleda så mycket fukt som möjligt. Detta görs underifrån genom att förbättra isoleringen i betongplattan. Mot ytterväggarna avleds fukten genom dränering. Dränering innebär att man gräver ett dike runt huset, installerar en så kallad isodränskiva på väggarna och ett dräneringsrör i marken. Dessa produkter transporterar fukten från isodränskivan till dräneringsröret, som sedan leder bort den från huset. Resultatet blir mindre fukt som tränger igenom väggar och golv, vilket förbättrar inomhusmiljön.

Illustration av en isodränskiva.

Att tänka på vid dränering

Precis som med andra aspekter av källarrenovering, kan felaktig dränering leda till betydande problem. Om isoleringen installeras fel, eller om röret placeras för långt från husgrunden, kanske inte dräneringen blir effektiv. Detta kan resultera i allvarliga fuktproblem eller ett behov av att göra om arbetet.

Dränering av ett befintligt hus kan också orsaka stor oreda på tomten då arbetet utförs genom att gräva ett dike längs med husgrunden, vilket kan innebära att man måste riva saker som rabatter, altaner eller farstukvistar för att kunna gräva ordentligt. Detta kan vara något man inte önskar eller anser vara värt besväret.

Om du planerar att renovera din källare och inte önskar eller kan dränera runt hela huset, kan ett tips vara att låta utrymmena mot de odränerade väggarna användas för icke-sociala syften eller sovrum. Det är bättre att placera en tvättstuga eller ett badrum mot dessa väggar, eftersom dessa utrymmen ändå kommer att vara utsatta för fukt.

Vi hjälper dig renovera din källare

Vad kostar det att dränera?

Hur mycket det kostar att dränera just din källare bedöms på hur långt ned man måste gräva, och hur många löpmeter husgrund du har. Ett riktmärke är att dränering kostar 7000 kr/löpmeter/2 meter djup som ska grävas. Det innebär att ett hus med en normalstor källare om 60 kvm kommer ha ca 30 löpmeter husgrund, vilket kommer kosta 30*7000=210 000 kr att dränera. Om du bor i ett suterränghus kan kostnaden variera, beroende på hur brant lutningen är på marken. Ju brantare lutning, desto mer mark måste grävas bort.

Play Video

Avslutningsvis

Planerar du att renovera din källare, eller ska du bygga ut ditt hus med en källare, och behöver hjälp med att hitta ett duktigt byggföretag i Stockholm att göra det? Hör av dig så hjälper vi dig.

Vill du läsa mer om att renovera en källare hittar du fler artiklar om du följer länken, eller så kan du läsa en sammanfattning om det viktigaste du behöver veta vad det gäller källarrenovering.

Dick Hedenskog
Byggkonsult