Riva bärande vägg – Renoveringsvärldens däckspark

Många kan noga känna igen sig i att ha gått runt på en hus- eller lägenhetsvisning och knackat på en vägg och sagt den här väggen är inte alls bärande. Här kan vi lätt öppna upp och bygga ett stort fint kök!

Att knacka på väggar i syfte att avgöra bärigheten är lite som att sparka på ett bildäck för att avgöra bränsleförbrukningen. Det har med varandra att göra, men det berättar liksom inte hela sanningen.

Idag ska vi prata om ämnet avbärning, eller avväxling som det också kallas.

  1. Vad är en avbärning?
  2. Hur byggs en avbärning?
  3. Vad kostar det att göra en avbärning?
  4. Behöver man bygglov för en avbärning?
Renovering av villa där vägg i kök tagits ner och avbärning har monteras. 

Vad är en avbärning?

Vill du montera ett nytt fönster i din fasad? Eller kanske ta ned den där onödiga väggen mellan vardagsrummet och köket? Eller planerar du att göra ditt badrum större? Ja, alla dessa ingrepp kan vara förknippat med att man förändrar hur tyngden i ett hus är tänkt att ledas ned i backen. Och då kan man behöva göra en s.k. avbärning. En avbärning är alltså ingreppet som görs i en byggnad för att leda om hur tyngden går uppifrån och ned.

På grund av jordens dragningskraft kommer all tyngd i en byggnad hela tiden försöka ”ta sig nedåt”. Och för att en byggnad inte ska kollapsa under sig själv, behöver man därför bygga hus på så sätt att tyngden inte blir för stor någonstans. Utan den ska fördelas på så sätt att inget, på ren svenska, går sönder.

I en privatbostad (både villa och lägenhet) sitter bärigheten i takstolarna, bjälklagen, ytterväggarna, vissa innerväggar, trapphus och murstock. Dessa sex komponenter delar ansvaret att fördela tyngden mellan sig, och det kan vara svårt för en lekman att avgöra om en innervägg är bärande eller ej.

Hur gör man en avbärning?

I praktiken görs en avbärning genom att ett hål tas upp i en vägg, och i den öppningen monteras en balk med stöd i vardera änden av hålet, som sedan håller emot tyngden. I detta sammanhang kan en balk egentligen vara två olika saker; en limträbalk som består av högkvalitativt trä som limmas samman med fibrerna i likriktat läggning. Den andra varianten är en balk gjuten i stål.

Tumregeln är att limträbalk används i träkonstruktioner och stålbalk används när väggen som ska bäras av är byggd i betong, lättbetong, tegel eller annat som inte är trä. Det beror på att träkonstruktioner väger mindre än massiva konstruktioner samt att det underlättar att sammanfoga ”lika med lika”.

En limträbalk väger mindre än vad en stålbalk gör och är billigare att tillverka och montera. Men en stålbalk har en högre bärighet än vad en limträbalk har, och en limträbalk bygger således mer på höjden än vad en stålbalk gör.

När väl balken (och eventuella stolpar) är monterad fixeras den med stålkilar och expanderbetong. Om balken inte stödjer upp det den ska stödja, eller trillar ner, så gör den ju ingen glad.

Vad kostar det att riva bärande vägg?

Kostnaden för att bygga och renovera är, som vi skrivit många gånger på den här sidan, situationsanpassad. Och det är verkligen sant när det kommer till avbärning. Om du vill riva eller ta upp hål i bärande konstruktion är det många aspekter att ta i beaktning.

Vilken typ av hus bor jag i? Vilken våning bor jag på? Vad finns ovanför? Hur är bjälklaget byggt? Hur är takstolarna byggda? Hur stort hål eller lång öppning vill jag göra? Hur mycket snöar det där jag bor?

Med det sagt kan du räkna att en avbärning med en limträbalk kommer kosta 8 000–12 000 kr/lpm. En avbärning med stålbalk i en murad vägg kommer kosta 12 000–15 000 kr/lpm, och en avbärning som görs i en solid betongvägg kan kosta 15 000–20 000 kr/lpm.

I det priset ingår både material och arbete.

Hur en avbärning ska göras, och med vilken typ av balk, är något en konstruktör svarar på. Vi får ibland höra att du är ju byggare, du vet väl hur man ska göra den här avbärningen?  Det stämmer att en snickare kan montera en balk, men det är en konstruktör som säger vilken typ av balk som ska monteras och hur den ska fästas in. Det baseras på en lastberäkning. Den beräkningen och tillhörande konstruktionsritning gör din och byggarens försäkringar gällande och är er gemensamma trygghet.

En konstruktionsritning kostar ungefär 15 000 kr för en enklare avbärning.

Behöver man bygglov för att riva bärande vägg?

Nej. Nästa fråga. Skämtosido, du kommer inte behöva ha ett bygglov för att göra en avbärning. Du ska däremot göra en bygganmälan (alltså en förenklad bygglovsansökan) till den kommun du bor i om att du planerar att göra en förändring i bärande konstruktion. Det kravet gäller oavsett om du bor i en lägenhet, radhus eller villa och kommunen kommer då begära in konstruktionsritningen nämnd ovan.

Läs mer om renovering här. Du hittar även fler artiklar om att renovera här.

Det var allt för idag.

Ha en fin dag,

Rasmus på Leadme