Källarrenovering – att tänka på

Introduktion

Källaren är ofta husets minst använda utrymme, som sällan kommer till tanken. Det är vanligtvis först när du söker efter något länge försvunnet som du påminns om att du faktiskt förvarar alla de där sällan använda sakerna just där.

Även om källaren är en betydande del av huset, är det få som väljer eller har möjlighet att använda den till mer än förvaring. Att renovera källaren är en smart investering som inte bara maximerar ditt hus utnyttjande utan även förlänger dess livslängd.

Källarrenovering för ett hälsosammare hus

De viktigaste funktionerna i ett hus finns i källaren, och genom att renovera den skapar du ett hälsosammare hem där allt fungerar som det ska. Eftersom värme stiger uppåt bidrar en välisolerad källare med golvvärme till att effektivisera uppvärmningen av hela huset.

I denna artikel kommer vi att gå igenom hur en källarrenovering utförs, vad som är bra att känna till och hur lång tid du kan förvänta dig att det tar.

Varför källarrenovering? Boyta, uthyrningsdel, vinkällare eller hobbyrum mm

Det är många skäl till att våra kunder väljer att renovera sina källare. Det kan handla om att skapa fler sovrum och öka bostadsytan. Familjen kan vara i tillväxt, eller så har barnen nått tonåren och önskar eget utrymme. Andra ser en möjlighet att omvandla källaren till en uthyrningsdel för att förbättra hushållets ekonomi.

En del kunder önskar anpassa källarutrymmet efter sina hobbyer. De kanske vill ha ett stort badrum med bastu, en ateljé, ett hobbyrum, en vinkällare eller något liknande. Det är saker som kräver utrymme och som ofta inte ryms på de övriga våningsplanen.

En renoverad källare utan radon och fukt

Källare i Sverige byggdes traditionellt sett utan isolering. Detta leder till att fukt tränger in och gör dem kalla, råa och fuktiga. Dessa utrymmen var inte avsedda som bostadsytor utan snarare som förråd, tvättstugor, klädkammare eller liknande förvaringsutrymmen. Vissa kan ha ett gästrum i källaren för tillfällig övernattning, men det är inte tänkt som ett permanent sovrum.

Utöver fuktproblematik finns det andra skäl till varför källare sällan passar som bostadsutrymme. De är ofta mörka med lågt i tak, och det kan finnas asbest i rörisoleringen samt förekomster av radon.

Isolera källargolv för bättre miljö

Ett känt problem med källare är att de ofta är helt utan isolering eller har bristfällig isolering. Därför är det första steget i en källarrenovering att ordentligt isolera grunden.

Renovering av källarbadrum i Mälarhöjden

Isolering av källare - Så går det till

Källarrenovering i Bromma

Isolera grund & mark - Dränering hus

Om du beslutar att renovera både grunden och markisoleringen, kommer du sannolikt också behöva utföra vissa yttre arbeten.

Det är troligt att du behöver dränera om huset, vilket innebär att dagvatten, såsom regnvatten, leds bort från husets ytterväggar till antingen det kommunala avloppssystemet eller en stenkista som placeras i trädgården.

Dräneringens vikt varierar beroende på husets läge. Om huset är placerat på en höjd, kommer mindre vatten att ansamlas vid huset jämfört med om det ligger i en sänka.

Det kan vara så att det inte finns någon dränering, att den är i gott skick, otillräcklig eller gammal. Oavsett vilket, är det värt att göra en undersökning, eftersom hur väl du än bygger upp grunden och källaren inifrån, kommer du att stöta på problem om vatten samlas vid husets struktur.

Vi hjälper dig renovera din källare

Hur lång tid tar en källarrenovering?

En totalrenovering av en källare på ungefär 80 kvadratmeter med ny grund (utan bergsprängning) tar cirka fyra månader, och med stenspräckning tar det ungefär sex månader. Det är ett mycket omfattande och arbetskrävande projekt att renovera en källare. Varje steg måste utföras korrekt, kräver mycket arbetskraft och är tidskrävande.

Källaren - husets hjärta

Källaren kan betraktas som husets hjärta, där alla vitala funktioner finns som håller huset igång. Därför kan det vara en god investering att passa på att renovera flera delar av källaren samtidigt för att förlänga husets livslängd.

Källar- och vindrenoveringar är bland de mest utmanande projekt en privatperson kan ta sig an. Att renovera en källare kan verka enkelt eftersom det är ett grövre arbete och inte så detaljrikt som att exempelvis bygga ett kök, men det finns många byggtekniska aspekter att beakta – och mycket som kan gå fel.

Det riskabla med källare är att byggfel ofta tar tid att upptäcka eftersom de sällan är synliga i början. Allt kan se bra ut med ny målning, belysning och trägolv. Men om källaren är felkonstruerad kan fukt tränga in och då kan det bli nödvändigt att renovera hela källaren från grunden. Därför är det extra viktigt att välja ett erfaret och certifierat företag för din källarrenovering.

Byt rörledning för avlopp, vatten & värme för bättre isolering

I hela huset ansluts vatten- och avloppsförsörjningen i källaren. Därför är det rekommenderat att, i samband med renovering, byta ut samtliga rörledningar, inklusive avlopps-, vatten- och värmesystemet.

Om dina rör är installerade under 50- eller 60-talet kan det finnas asbest i isoleringen, vilket kräver sanering av en certifierad firma.

Det är viktigt att rörinstallationerna ses över och planeras tillsammans med en VA-konsult eller en skicklig rörmokare för att optimera dragningen av rören och minimera antalet synliga rör i källaren.

Radon i hus - Gör en radonmätning vid källarrenovering

När du renoverar källaren bör du också överväga att få radonnivåerna mätta för att se om det finns en risk. Om det finns radon bör skyddsåtgärder som en radonfläkt eller radonduk installeras.

Uppdatera elcentral i källare - mer effektiv användning av el i huset

Det är inte ovanligt att hitta husets elcentral installerad i källaren. Den kan vara ny eller gammal, eller en kombination av båda, och i så fall kan det vara lönsamt att uppdatera elsystemet. Minst bör all el i källaren dras om och en ny elcentral installeras, som sedan ansluts till ledningarna som går upp till resten av huset.

Temporär värmekälla under källarrenovering

Husets värmekälla är nästan alltid belägen i källaren, vare sig det rör sig om bergvärme eller en varmvattenberedare. Oavsett om du har en ny eller gammal värmekälla måste den tas bort under renoveringen av källaren för att därefter installeras på nytt. Detta kan innebära att du behöver sätta in en tillfällig värmekälla under tiden.

Förstärk konstruktion för önskad planlösning

Det är mycket troligt att flera av väggarna i källaren har en bärande funktion, förutom ytterväggarna som självklart alltid är bärande. Detta innebär att du inte kan ändra planlösningen hur som helst utan att göra nödvändiga förstärkningar i konstruktionen.

Fukt påverkar golv & väggar i källare - välj färg & golv som andas

Om grunden inte är isolerad och du lägger ett helt tätt golv, som till exempel limmad fiskbensparkett med vanliga golvsocklar, kommer fukt att tränga in under golvet över tid. Detta leder till att golvet så småningom kommer att bukta upp sig.

Om du har en oisolerad grund är det därför nödvändigt att alltid installera ett andningsbart golv, som till exempel klinker, vissa typer av textilmattor eller ett Nivellsystem. Det är också viktigt att måla med en diffusionsöppen silikatfärg som låter fukten passera. Vanlig väggfärg bör undvikas i källare eftersom den är helt ogenomtränglig och kan spricka över tid.

Vi hjälper dig med din källarrenovering

Nu har du fått en bättre förståelse för vad det innebär att renovera en källare. Det är verkligen ett omfattande projekt, men det är en god investering då det förbättrar husets livslängd och leder till ett hälsosammare och mer funktionellt hem.

Vill du läsa fler artiklar om att renovera ditt hus eller lägenhet, så har vi samlat fler artiklar. Och för att hitta det viktigaste du behöver innan du ska renovera källare, kan du följa länken.

Rasmus Lindh
Byggkonsult