Renovera källare – Vad kostar det att gräva ut en källare?

Muggigt. Kallt. Otrevlig luft. Ja, detta är vad många av våra kunder klagar på när det kommer till trivselnivån i deras källare. Och det är ofta detta man vill åtgärda i och med en källarrenovering. Utöver att uttrycka sitt obehag inför trivseln, frågar många av våra kunder:

Vad kostar det att gräva ut en källare?

Att gräva ut en källare är en av två huvudsakliga metoder som används idag för att lösa fuktproblematik i en källare, den andra är att man ventilerar befintligt golv. Denna artikel kommer behandla den förstnämnda metoden, och vi kommer gå igenom:

  • Varför behöver man isolera om en källare?
  • Hur isolerar man en källare?
  • Vad kostar det att isolera en källare?

Vill du veta vad det kostar att renovera en källare invändigt bör du läsa denna artikel.

Kök i en ombyggnation av källare vi hjälpte en Brf i Stockholm med.

Lite historisk kontext

Att gräva ut en källare är ett uttryck som många av våra kunder använder, och det brukar innebära på byggsvenska att man vill bila upp befintligt betonggolv, gräva bort befintliga fyllningsmassor, isolera om, installera golvvärme och gjuta ett nytt golv. Och varför behöver man göra det? När vi i Sverige började bygga källare i våra hem använde man fram till 70-talet en teknik som innebar att man inte isolerade betongplattan, och det ledde till de associationer många har till källarplanet. Den muggiga, kalla och allmänt rätt otrevliga känsla som uppstår med anledning av hur man har isolerat betongplattan, och fuktproblem som uppstår därefter.

På det glada 80-talet började vi i Sverige isolera våra källargrunder på att annat sätt, och genom att använda sig av dessa nya metoder och moderna material kunde vi uppnå en betydligt högre trivselnivå i våra källare.

Vad gör man när man isolerar om källaren?

  • Gräv ut källaren – Bilmaskinen och spaden åker fram och man börjar med att bila upp befintligt betonggolv och gräva bort den fyllnadsmassa som finns, oftast jord. Viktigt att tänka på när man gör detta är att inte gräva för nära ytterväggarna. I dem sitter nämligen bärigheten till huset, och det säger sig självt varför man inte vill försämra den.
  • Dränerande material – Efter golvet är borta är det dags att lägga ut material som dränerar grunden, vanligtvis använder man makadam. Makadamen läggs ut på jordgolvet, och det är viktigt att packa detta väl. Makadamen ska läggas på en markduk för att den underliggande jorden inte ska blandas sig med makadamen. Det för att tillåta fukt vandra kapillärt upp i konstruktionen. Sugas uppåt kan man säga om man inte pratar byggsvenska.
  • Isolera – På makadammen vill man sedan placera ut ett isolerade material. Cellplast är vad man företrädesvis använder och den monteras ovanpå markbädden, men man kan även använda isodränskivor.
  • Golvvärme – De flesta av våra kunder väljer i samband med sin källarrenovering att installera någon form av golvvärme. Valet man har att göra är om man vill använda ett vattenburet- eller elburet system. Vi rekommenderar alltid att köra på vattenburet när man har en lämplig värmekälla (t ex bergvärme), och det beror på den väldigt enkla anledningen att det kostar fantastiska summor att värma upp så stora ytor som en källare med el.

Klicka här för att se detta lyxiga källarbadrum som renoverades åt återkommande kund.
  • ArmeraArmeringsnät läggs ut på betonggolvet. Det gör man för att stärka betongkonstruktionen för att den ska klara av tung belastning och vara hållbar över tid.
  • Gjut – Nu är alla delar på plats i vår nya källargrund och det som återstår är att gjuta ett nytt golv, eller platta som man ibland säger, och det görs i betong. Tänk på att du bör räkna på minst 8 cm betonggjutning om du väljer en armerad betongplatta.
  • Låt det brinna – Ja, det heter ju det när betong stelnar, och det enda som återstår är att vi låter betongen brinna och torka. Innan man bygger vidare på det nya golvet behöver man låta betong torka ned till en specifik fukthalt beroende vilken typ av golv som ska läggas ovanpå och om tätskikt ska appliceras i t.ex. våtrum. Torktiden kan vara alltifrån 3 veckor till 2 månader vilket vidare varierar pga. storlek på ytan, betongtyp och ventilation. Medan grunden torkar kan man såklart jobba vidare med andra arbeten med väggar och tak.

Vad kostar det att gräva ut en källare?

Att utföra de moment vi precis gick igenom kan du räkna kommer med en prislapp på 5000 kr/kvm golvyta.

Det finns såklart faktorer som kan påverka det priset, och den viktigaste faktorn är huruvida betonggolvet är armerat eller inte. Ett sådant golv tar längre tid att riva, och fler arbetstimmar är lika med ett högre pris. Vidare påverkas priset av eventuellt berg man stöter på. Om man upptäcker under rivningsarbetet att man måste ta sig igenom berg, eller stora stenbumlingar, kommer det innebära en merkostnad. Detta är ett exempel på något som inte går att förutspå innan man startar projektet. Och varför det är bra att ha en buffert när man går in i sin renovering.

Har du en källardörr? Även det är fördelaktigt, för det kommer underlätta arbetet väldigt mycket och sparar tid. Och färre arbetstimmar är lika med ett mindre pris.

Sovrum & allrum byggt i källaren i denna totalrenovering av hus i Segeltorp.

Summering

En sak att ha i åtanke när du planerar att renovera din källare, är att det är svårt att öka takhöjden fast man gräver ut källaren. Varför undrar du då säkert? Man kan väl bara gräva djupare än tidigare och på så sätt få lite mer takhöjd? Tyvärr funkar inte det, för golvet får inte ligga längre ned i jorden än vad ytterväggarna gör. Bygger man på det sättet kommer dina fuktproblem komma tillbaka väldigt snabbt. Och att förlänga ytterväggarna går att göra, men det är ett väldigt dyrt förehavande.

En källarrenovering är ett av de mest utmanande projekten rent byggtekniskt. Det berör vanligtvis bärande konstruktion, fuktproblematik, våtrum, värmepannor och annan VVS. Därför är det extra viktigt att man förbereder sig väl och anlitar en byggare med dokumenterad erfarenhet av liknande projekt du planerar. Vilket vi på Leadme alltid förespråkar.

Vill du ha hjälp med att renovera din källare ser vi fram emot att leda dig rätt!

Här kan du läsa mer att renovera källare.

Rasmus på Leadme