Vad kostar det att renovera badrum?

Introduktion

Att veta kostnad för att renovera ett badrum är något som är relevant för de flesta bostadsägare. Att renovera badrum är något de flesta privatpersoner kommer ställas inför under sin bostadskarriär. Först och främst är det branschstandard att du får 10 års garanti på en badrumsrenovering och efter 10 år går ersättningsnivån vid en eventuell skada ned år efter år. Efter 20 år anser försäkringsbolag i Sverige att den tekniska livslängden på badrum är uppnådd och försäkringsersättningen blir då nästan obefintlig vid en skada. Därför är det inte ovanligt att många väljer att renovera badrum som endast är 10-15 år gamla.

Många faktorer som styr kostnaden

När våra kunder frågar oss vad kostnaden att renovera badrum är brukar vi svara att det i stor utsträckning beror på många olika faktorer. Allt ifrån vad du ska göra, på hustyp, på storlek, på tid på året med mera. Men det som främst styr pris är antal timmar det tar att genomföra din badrumsrenovering, det är nämligen timmar ett byggföretag säljer och det är timmar ett byggföretag tar betalt för när de ska renovera ditt badrum.

I detta prisexempel har vi utgått från en, enligt oss, standardrenovering av ett badrum på 4 kvm enligt gällande svenska byggnormer och att renoveringen utförs av behörig arbetskraft med rätt kunskap och försäkring.

Olika badrumsrenoveringar vi utfört de senaste åren

Arbetsmoment i en badrumsrenovering​

När man utför en badrumsrenovering är det vissa moment som måste genomföras och dessa kan delas in i följande områden:

Rivning – 24 h

Innan släggan åker fram, och rivningen av det befintliga badrummet sätts igång, ska anslutande ytor till renoveringen noggrant täckas av med skyddsplast på väggar, mjölkpapp för skydd på golvet och dammskydd mot närliggande rum. Bor du i en lägenhet? För grannfridens skull ska då även entrén, hissen, trappen och ditt våningsplan skyddas med plast för att minska negativ inverkan på dina grannar och för att skydda huset mot skador.

När allt är ordentligt täckt och skyddat ska vatten och avlopp stängas av och pluggas av en rörmokare. Elen ska kopplas ifrån och säkras av en elektriker. En rivare ska demontera inredningen och golvbrunnen, sedan riva taket, väggarna, befintligt kakel och klinker.

De rivmassor som skapas ska sedan ut ur bostaden, och inte sällan väger det upp till 300 kg, och för att inte skapa extrakostnader vid återvinningen ska rivmassorna sorteras. Trä, metall, elartiklar, rör och porslin ska inte blandas.

Innan rivningen är klar ska väggar, golv samt tak förberedas för kommande el- och rördragningar. Det innebär att man skapar spår för att kunna dra rör och el.

Förberedande arbete EL & VVS – 60 h

När ditt badrum är rivet ska elektrikern respektive rörmokaren tillbaka för att göra sina dragningar och kopplingar. Det ska dras fram rör till tvättställ, kommod, toalett, dusch, avloppsbrunn och eldragningar för eluttag, strömbrytare, dimmer, golvvärme, belysning och spotlights. Den elburna golvvärmen ska även läggas in. Allt detta ska kopplas ihop på ett rätt och riktigt sätt för att sedan gjutas in. Och inte att förglömma ska allt dokumenteras i skrift och bild för att du som beställare ska kunna påvisa att allt arbete är gjort på rätt sätt.

Återuppbyggnad – 40 h

Nu ska badrummet återfå sin fysiska form genom att väggar ska byggas, taket ska reglas och återbyggas samt golvet ska gjutas.

Flytspackling, tätskikt & plattsättning – 48 h

Detta steg inleds med att plattsättaren flytspacklar golvet. Detta görs för att badrumsgolvet ska få rätt lutning så du slipper ha vatten som rinner ut i hallen snarare än ner i golvbrunnen. I Sverige har vi väldigt strikta regler kring hur man ska applicera tätskikt, och det görs i flera lager (du kan kolla exakt hur applicering av tätskikt i en badrumsrenovering går till). Därefter följer plattsättningen och detta är ett hantverk med stor effekt på det estetiska utfallet av din badrumsrenovering. Till sist ska fog appliceras. Denna del av en badrumsrenovering karaktäriseras av noggrannhet, torktider och precision för att det är så viktigt att det blir rätt och samtidigt snyggt.

Montering – 24 h

Nu ska snickaren tillbaka och montera dörrfoder, tröskeln, kommod, skåp och andra möbler som ska in i badrummet.

Därefter kommer rörmokaren tillbaka för att slutföra sitt åtagande. Dusch- & tvättställsblandare ska monteras och kopplas in, duschglas ska på plats och toalettstol ska installeras.

Till sist ska elektrikern installera spotlights, dimmers, strömbrytare, belysning i tak samt spegelskåp och installera styrdonet för golvvärmen.

Målning – 24 h

Din badrumsrenovering avslutas med att målaren kliver in. Taket ska spacklas och slipas för att sedan målas med våtrumsanpassade produkter. Detta görs i flera omgångar då torktider påverkar hur arbetet kan fortskrida.

Här kan du få tips och idéer till din kommande badrumsrenovering

Play Video

Utöver det fysiska arbetet​

Detta är en kort beskrivning över vad som görs i en badrumsrenovering, och ungefär den tidsåtgång respektive delmoment faktiskt tar att utföra i verkligheten. Men för att få en rättvis bild för vad priset på vad en badrumsrenovering kostar behöver man även addera tid för hantering av ROT-ansökan, ansökan för eventuella tillstånd för t.ex. sophantering, transporter, in- och utbärning av material, planering av materialinköp, planering och koordinering av de olika yrkesgrupperna, kommunikation med dig som beställare, planering av utförandet. Helt enkelt är det inte bara timmar som hantverkaren står och jobbar i ditt badrum som tar tid. Det går in mycket arbete runtomkring det praktiska utförandet för att arbetet ska kunna göras på ett rätt och effektivt sätt. Och det är ju som sagt timmar ett byggföretag säljer och tar betalt för.

Inköp av material

Till arbetstimmarna ska man addera inköp av material som i en standardrenovering ligger på ca 45 000 kr, sophantering (inköp av sopsäckar & transport) på ungefär 9000 kr och kostnad för bilar, parkering och trängselskatt på ungefär 4000 kr.

För att summera är det ungefär 180–220 arbetstimmar som förbrukas i en badrumsrenovering och variabeln för kostnaden för din badrumsrenovering blir då timpriset byggföretaget tar för sina tjänster. Som på alla marknader är det tillgång och efterfrågan som styr det priset. Vad är marknaden villig att betala för behörig arbetskraft? Hur mycket är marknaden villig att betala för just det företag du kontaktat? Vad kan ett visst byggföretag ta för premium för sitt varumärke och erfarenhet? Vad behöver byggföretaget i vinstmarginal för att kunna driva sin verksamhet långsiktigt för att kunna svara upp på sina garantiåtaganden? Vilken beläggning har byggföretaget, och vad är det värt för dem att ta sig an just ditt uppdrag?

Badrumsinspiration

Summering

Oavsett vilket byggföretag du kontaktar kan du räkna med att priset för en behörig hantverkare i Stockholm är 500–700 kr i timmen. Rivare och målare kostar lite mindre, medan elektriker och rörmokare kostar lite mer. Så med den formeln blir kostnaden för att renovera ett badrum i Stockholm:

  • Arbete – 220h*670 = 147 000 kr
  • Material – 45 000 kr
  • Sophantering – 9000 kr
  • Transport – 4000 kr
  • Kostnad renovera badrum innan ROT – 205 000 kr
  • Kostnad renovera badrum efter ROT – 160 900 kr

Är du berättigad för ROT-avdrag, kan du räkna bort 30% av den arbetskostnad som är berättigat avdrag enligt Skatteverkets regler om ROT-avdrag. Vilket i denna uppställning blir ca 44 100 kr, vilket då betyder att kostnad för att renovera detta badrum skulle bli 160 900 kr efter ROT-avdrag.

Kan det verkligen ta så lång tid?

Vi har många gånger fått höra av potentiella kunder att det inte kan ta så lång tid att göra en badrumsrenovering. Det man måste ha i åtanke är att arbetsytan är liten, och man kan därför sällan arbeta mer än en person åt gången samt att torktider i många moment drar ut på projekttiden. Det kommer påverka kostnaden att renovera ditt badrum.

Vi brukar säga att det är bättre att badrumsrenoveringen tar 4-5 veckor men håller i 20 år, än att arbetstiden är 2 veckor men du får en fuktskada efter 6 månader. Med dryga 1000 st genomförda badrumsrenoveringar är vi tämligen säkra på våra antaganden. Och om någon har tips på hur man kan halvera arbetstiden är vi idel öra 😊.

Rasmus Lindh
Byggkonsult