Totalrenovering av hus och lägenhet (projektets 5-faser)

Introduktion

Om du funderar på att totalrenovera ditt hus, din lägenhet eller ditt badrum, kommer den här artikeln att guida dig genom de olika stegen. Vi kommer att ge dig råd om hur du kan planera dina leveranser strategiskt för att de ska anlända i rätt tid under projektet, samt vägleda dig i de beslut som behöver tas för att renoveringen ska fortlöpa smidigt. Läs vidare för att upptäcka fler användbara tips och checklistor som hjälper dig att förstå renoveringsprocessen bättre.

Sekelskifteslägenhet i Vasastan som totalrenoverats

Planering och förberedande arbete inför renovering

När man renoverar en lägenhet är det kritiskt att inleda planeringsprocessen väl i förväg. Med tanke på det omfattande urvalet av alternativ och beslut som måste fattas under en helrenovering, är det avgörande att man ger sig själv gott om tid för en noggrann förberedelse. Att tillåta sig själv en fredfull planeringsperiod kommer positivt att påverka projektets olika faser. Att hastigt genomföra planeringen kan leda till att man påbörjar projektet oförberedd, vilket ökar risken för problem.

Vi hjälper dig totalrenovera din lägenhet eller villa

Tips! Planera inköp efter renoveringens olika faser

Strategisk planering av inköp under en totalrenovering kan vara en stor utmaning. Leveranstider varierar beroende på säsong och leverantör, och på senare år har pandemier och krig stört många produktionskedjor. Det kan verka lockande att beställa allt på en gång för att ha allt tillgängligt från start, vilket kan vara genomförbart om du har ett lagerutrymme som ett förråd eller en container för dina leveranser.

Om du däremot planerar att förvara alla leveranser i det hem som renoveras, kan det bli besvärligt att hantera alla produkter vid byggstart. De skulle störa arbetet och riskera att skadas när de flyttas runt på arbetsplatsen. Det är därför mer praktiskt och effektivt att schemalägga leveranserna enligt projektets olika skeden, så att rätt produkt anländer vid rätt tidpunkt.

Renovering av sekelskifteslägenhet

En totalrenoverings 5 faser

Vi ser fram emot att få chansen att hjälpa dig med din totalrenovering

Under en totalrenovering krävs det att du som kund tar många estetiska beslut och gör flera val. Du kommer även att behöva köpa in material som kakel, klinker, kök och golv. Därför är det avgörande att vi som företag och du som kund har ett nära och effektivt samarbete. För att förenkla processen för dig, skapar vi alltid inköpslistor som klart anger vilka material som ska beställas. Vi tar också fram en detaljerad tidsplan som specificerar när leveranser ska ske för att renoveringen ska kunna fortsätta som planerat.

Vårt breda nätverk av arkitekter, inredningsarkitekter, konstruktörer och andra specialister står redo att assistera dig genom din totalrenovering. Tveka inte att kontakta oss för en renovering så ordnar vi ett möte!

Vill du läsa fler artiklar om att renovera ditt hus eller lägenhet, så har vi samlat fler artiklar. Och för att hitta det viktigaste du behöver innan du ska renovera, kan du följa länken.

Rasmus Lindh
Byggkonsult