Anlitat fel hantverkare? Så här kan du agera.

Du vet ju själv hur svårt det är att väja rätt byggare!

Mer än så brukar jag inte behöva säga när jag svarar på frågan vad gör ni på Leadme? Igenkänningsfaktorn i ovanstående mening är stor och det är just detta vi på Leadme vill förändra. Att hitta bra byggföretag, utvärdera olika offerter och välja rätt ska vara enkelt. Därför finns vi.

Med erfarenhet från nästan 2500 renoverings- och byggprojekt ska vi ge tips på vad du kan göra om du råkat välja fel. I den här artikeln kan du läsa om:

  • Hur ska du förbereda dig?
  • Vilka tidiga varningssignaler finns det?
  • Hur kan du rätta till problem som uppstår?
  • När ska du dra i handbromsen?

Pappersarbete är king!

Det första vi vill slå ett slag för är att du aldrig någonsin väljer det bolag som kommer in på en tredjedel av priset mot övriga offerter. Låter det för bra för att vara sant – så är det onekligen det! Med det sagt finns det fler saker du kan göra för att skydda dig från fusk och fel.

När du tar in offerter för ditt renoveringsprojekt krävs det att offerten är tydligt specificerad över vad som ska utföras, vilka material som ingår och inte samt vilka förutsättningar som gäller. T.ex. hur betalning ska göras, vilken tidplan som gäller och hur ÄTA-arbeten (ändring, tillägg eller avgående arbeten) ska hanteras. Offerten är det dokument som reglerar vad som är överenskommet och om du då får en offert med texten Totalrenovering av badrum 150 000 kr ink moms enligt ök. kommer det finnas mycket tolkningsutrymme för vad som ingår och inte.

När du väl har specificerade offerter på plats ska du alltid göra en grundlig kontroll av det byggföretag du planerar att anlita. Du kan läsa mer om hur vi gör för att välja rätt byggföretag här.

Tidiga varningssignaler

Att det finns byggföretag som drivs väldigt cyniskt och utan kompetens råder det inga tvivel om. Men vår erfarenhet är att dessa är relativt få och att det är andra saker som spelar in när byggprojekt går åt skogen. Väldigt ofta kommer det ner till en generell överbelastning på företaget i kombination med en trängd ekonomisk situation vilket leder till att kortsiktiga (ofta tokiga) beslut fattas.

En tidig varningsklocka du ska vara uppmärksam på är hur byggföretaget hanterar rivningsprocessen. Sköts rivningen på ett organiserat och snyggt sätt? Täcker man av bostaden ordentligt? Är trapphuset och hissen ordentligt täckt? Finns det aviseringslappar vid arbetsplatsen som hänvisar till ansvarig person på byggföretaget? Rivningsprocessen sköts proffsigt på seriösa byggföretag (likväl som bra restauranger har välstädade toaletter…). Bor du i ett flerbostadshus? Kom ihåg att det är ditt ansvar som byggherre att inga skador uppstår på din fastighet.

Vidare är rivningsdelen av ett projekt ett tillfälle då oseriösa byggföretag börjar ta upp ”tilläggsarbeten”. Om en vägg ska rivas och byggföretaget vill ha extra betalt för att flytta en dimmer som sitter på väggen, stå då på dig! Den information som skäligen går att anskaffa sig via en okulär bedömning ska också ingå i priset. Betala endast för dolda komplikationer/skador, som inte gick att förutse som t.ex. en fuktskada i bjälklag efter utrivet badrum.

När rivningen är utförd är det viktigt att arbetet fortlöper enligt vad som är överenskommet och att din arbetsplats (läs bostad) är bemannad med rätt arbetskraft. Det är lite av en klassiker bland oseriösa byggföretag att riva (för att kunna fakturera) för att sedan prioritera ner ditt projekt mot andra projekt som måste bli klara.

Var proaktiv tidigt i projektet

Om du märker att dessa saker händer i ditt projekt, var snabb på att kräva ett fysiskt möte med en person på byggföretaget som har mandat och incitament att ta projektet i hamn. Syftet med ett sådant möte är att kräva en plan för hur arbetet ska fortlöpa inom närmsta tiden. Kom överens om tydliga delmål som ska uppnås per vecka eller dag. Dokumentera detta i skrift och följ upp så att planen efterlevs.

I det här skedet är det viktigt att du inte betalar byggföretaget för arbete som inte är utfört. Har du svårt att avgöra värdet på utfört arbete? Ta in en oberoende besiktningsman som kan avgöra detta och gå på den personens rekommendation vad som är skäligt att betala.

En oberoende besiktningsman kan i detta läge hjälpa till med flera saker. Om du känner att projektet inte kommer bli klart i tid, eller om du tvekar på att arbetet utförs enligt gällande branschpraxis och du har svårt att svara på dessa frågor? Då kan en besiktningsman kliva in och göra detta åt dig. Att anlita en besiktningsman för en tredelad besiktning (före, under och efter projektet) räcker i de flesta projekt och kostar 10–15 000 kr, vilket kan visa sig vara en god investering om du valt fel byggföretag.

När ska du dra i handbromsen?

Har du haft en tät dialog med byggföretaget och skapat dig en tydlig bild över hur ditt projekt hanteras? Har du tagit fram en plan för fortskridandet av projektet som inte efterlevts? Har du kallat in en oberoende part som konstaterar att det inte finns en rimlig chans att ditt projekt kommer utföras inom tid eller enligt branschregler? Ja, då är det vara dags att häva kontraktet och påbörja sökandet av en ny entreprenör som kan ta över projektet.

Detta läge är inget man vill hamna i, eftersom det medför kostnader och tidstillägg, men vi ser allt för ofta kunder som står kvar med ett oseriöst byggföretag som inte varit förmögna att slutföra projektet. Det blir ännu dyrare och mer tidskrävande än att inse att man valt fel och gå vidare med ett seriöst byggföretag.

Tar du beslutet att häva kontraktet rekommenderar vi alltid att du anlitar ett juridiskt ombud. Det finns olika typer av jurister därute och en av de som är fokuserade på entreprenadrätt är Anna på Danderyds Advokatbyrå.

Vidare rekommenderar vi att:

  • Inte låta dina känslor ta över ditt beslutsfattande. Försök att titta på situationen utifrån ett faktabaserat perspektiv.
  • Undvik mail- & smskonversationer. Låt ditt ombud sköta all kommunikation vid hävandet av kontraktet.
  • Släpp ditt ego. Våga erkänna för dig själv att du tagit fel beslut och lägg en plan för hur du ska ta dig igenom situationen.

Det var allt vi hade för idag och hoppas det gav dig matnyttig information hur du kan undvika de värsta fällorna. Planerar du att renovera? Då ser vi fram emot att höra från dig!

Om du tyckte denna artikel var intressant rekommenderar vi att du läser om hur du kan förbereda dig inför ett byggprojekt. Du hittar även mer matnyttig information om att renovera här.

Ha en bra dag,

Rasmus på Leadme