Bygga ut huset i vinkel

I denna artikel skrev vi om varför det för många Stockholmare är en god idé att bygga ut sitt hus, och hur man ska gå tillväga för att lyckas. Idag tänkte vi behandla ett specifikt tillvägagångssätt, nämligen att bygga ut huset i vinkel.

Denna artikel kommer behandla följande:

  • Byggtekniska aspekter
  • För- & nackdelar med detta tillvägagångssätt
  • Vad det kostar att bygga ut huset i vinkel

Det kommer även bjudas på lite inspirationsbilder från projekt vi hjälpt sammanföra kunden med ett av Stockholms bästa byggföretag för deras tillbyggnad.

Exempel på tillbyggnad i vinkel som gjordes av ett av våra ansluta byggföretag.

Låt tomten styra

Att bygga ut sitt hus i vinkel är för ett byggföretag ingen större, eller mindre utmaning, än att göra en förlängning på ett hus. Kritiska moment är fortfarande att avbäringen på befintlig konstruktion görs på korrekt sätt för att inte sätta bärigheten på spel, att mötet mellan befintlig och ny huskropp blir tätt från regnvatten samt att risken för markfukt behandlas på ett fackmannamässigt sätt.

Vad som är värt att tänka på när man planerar en tillbyggnad av sitt hus, och hur den ska göras, är att utgå från sin tomt. Bygger man ut sitt hus i vinkel kommer det per automatik påverka skuggläget på tomten, eftersom en ny vinkel uppstår. Det innebär att del av tomten riskerar att hamna i skuggläge. Vilket vårt, ibland bistra, klimat leder till att den delen kanske inte utnyttjas tillfullo.

Placeras ofta i söderläge

Tillbyggnader som görs på detta sätt placeras oftast i söderläge, vilket innebär att man skapar ett mer vindskyddat läge där solen har enklare att värma. Så även om man riskerar att en del av tomten hamnar i skuggläge, kan det kompenseras av en uteplats som hålls varmare lite tidigare på våren och lite senare på hösten. Inte mig emot.

Ur ett arkitektoniskt perspektiv kan även en ny, eller förlängd vinkel, erbjuda en enklare avgränsning mellan den privata och sociala delen av ett hus. Många av våra kunder vi hjälpt har ofta valt att placera vardagsrum, kök, eller båda tillsammans, på denna nya yta. Således skapar man mer plats för de privata områdena i ens hus.

Pågående stomresning av tillbyggnad i vinkel av huset i Stocksund.

Till sist kan bygglovet för denna typ av utbyggnad vara enklare att få godkänt, då vi i Sverige har en lite oskriven regel när det kommer till bygglov, att en tillbyggnad ska göra sig väl synlig mot den ursprungliga huskroppen. En förlängning av ett hus kan vara svårare att urskilja, medan en vinkel är betydligt enklare att göra synlig för omvärlden. En brasklapp angående just detta är att vi inte kan stryka påståendet med grund i några bestämmelser, men det är vår upplevelse och framförallt många av de arkitekter vi arbetar med, upplevelse.

Vad kostar det?

Eftersom en tillbyggnad i vinkel inte nödvändigtvis skiljer sig mot andra tillvägagångssätt, kommer inte heller prislappen skilja sig nödvändigt. Planerar du att göra en tillbyggnad ska du räkna med att betala 25 000–35 000 kr per kvm boyta du planerar att bygga. Vidare ska du alltid tänka på följande när du anlitar ett byggföretag för att genomföra din tillbyggnad:

Före:

  • Ta hjälp från en duktig arkitekt.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och informera om att ditt hus kommer bli större.
  • Utse en kontrollansvarig (KA) för bygget som är godkänd enligt KARF, Kontrollansvarigas Riksförening (läs mer på karf.se).
  • Försäkra dig på rätt sätt och kolla vad ditt försäkringsbolag rekommenderar. Vi rekommenderar alltid färdigställandeskydd och/eller nybyggnadsförsäkring/villaförsäkring.
  • Anlita rätt byggföretag som kan påvisa en stabil ekonomi, nöjda referenskunder som gjort liknande projekt och skriv rätt kontrakt.

Under:

  • Säkerställ att besiktningar av arbetet görs löpande och att protokoll förs på hur tillbyggnaden byggs. Använd en besiktningsman till detta.

Efter:

  • Säkerställ att din KA dokumenterar allt enligt konstens alla regler och att du får ett slutbevis.

Här hittar du mer information som du kommer behöva när du ska genomföra en tillbyggnad.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig med dina planer!

Ha en fin dag,

Dick på Leadme