Att tänka på inför totalrenovering

Introduktion

I denna artikel behandlar vi flera viktiga faktorer att tänka på vid en totalrenovering och hur du effektivt kan förbereda dig för en smidig renoveringsprocess. Om du vill veta vad totalrenovering kostar per kvm så har vi skrivit en artikel på ämnet.

En totalrenovering innebär oftast att man gör en total förändring av hela bostaden, vilket oftast inkluderar förändring av planlösning och rummens funktion. Då en totalrenovering innebär att det är många olika yrkesgrupper som ska samarbeta så är det en relativt komplicerad process. I dagens artikel ger vi svar och tips på vad du bör tänka på inför din totalrenovering.

Välj rätt byggare för din totalrenovering

Att hitta och välja rätt byggföretag i Stockholm kan vara utmanande på grund av det stora antalet företag som utger sig för att utföra just totalrenovering. När du väljer byggföretag är det viktigt att företaget specialiserar sig på just totalrenoveringar, då expertis på detta område är kritiskt. Ett byggföretag med erfarenhet av många lyckade totalrenoveringar har förmodligen nödvändiga kunskaper för att utföra arbetet effektivt. De har sannolikt också etablerade rutiner och förmågan att skapa en realistisk och genomförbar tidplan. För totalrenoveringar som kräver omfattande underlag som Arkitekt- och Konstruktörs-ritningar, är det fördelaktigt om byggföretaget också har erfarenhet av att tolka sådana bygghandlingar.

Få noga utvalda

De byggföretag som vi på Leadme jobbar med är specialiserade på att genomföra just totalrenovering av hus och lägenheter. Tillsammans med våra byggkonsulter och inredningsarkitekter så genomför vi ca 50 renoveringar om året och har under årens lopp arbetat fram ett unikt arbetssätt och rutiner för att få projekten att både gå i tid och på budget vilket vi är väldigt stolta över.

Vi hjälper dig totalrenovera din lägenhet eller villa

Så planerar du inför en omfattande renovering

Efter de hundratals totalrenoveringar vi genomfört så är vi övertygade om att goda förberedelser och planering är nyckeln till ett lyckat renoveringsprojekt. Det krävs helt enkelt tid för att hinna bestämma alla val, beställa material och ha en plan för hur man ska genomföra renoveringen på ett bra sätt. Vi har många kunder som gärna vill sätta igång sin renovering så fort de får tillträde till lägenheten, detta är möjligt men kräver då goda förberedelser och att man ber den tidigare ägaren om lov att besöka lägenheten innan tillträde. Att stressa in i ett renoveringsprojekt är oftast en dålig idé och resulterar alltför ofta i fördröjd tidplan och sprucken budget. Därför rekommenderar vi att ta sin tid och verkligen sätta alla detaljer innan man startar igång, det blir en så mycket enklare resa för både dig som kund och byggaren som ska genomföra projektet.

Projektgenomgång

Vi ser alltid till att planera in en projektgenomgång på plats tillsammans med kund, byggare, inredningsarkitekt och byggkonsult ett par veckor innan projektstart för att säkerställa att alla detaljer är på plats och att vi är startklara för att kunna genomföra projektet på tid och budget utan stillestånd.

Tips för att lyckas med din totalrenovering

Fördelarna med en totalentreprenad för totalrenovering

Om du väljer totalentreprenad innebär det att ett enda företag tar ansvar för alla yrkesgrupper och även utfärdar nödvändiga intyg. Detta eliminerar osäkerheten om vilket företag du ska kontakta vid framtida garantifrågor. Om du har förtroende för företaget kan du vara säker på att alla som arbetar för dem, vare sig det är underentreprenörer eller anställda, är professionellt utvalda.

En totalrenovering kräver samarbete mellan många yrkesgrupper och kompetenser, vilket också kräver omfattande projektledning och planering. Genom att välja totalentreprenad lägger du hela ansvaret för den byggtekniska delen av renoveringen på byggföretaget, inklusive planering och koordinering av de olika yrkesgrupperna.

Om du istället delar upp entreprenaden i olika delar, tar du som beställare, eller en extern projektledare om du anlitar en sådan, över samordningsansvaret. Detta innebär att synkronisera leveranser och schemalägga yrkesgrupperna för ett effektivt arbete. Detta ansvar inkluderar även att skapa en tidplan som alla yrkesgrupper ska följa. Om en yrkesgrupp inte är klar i tid och detta påverkar en annan yrkesgrupps möjlighet att utföra sitt arbete, kan det leda till extra kostnader för dig som beställare.

Sekelskifteshus i Täby som har renoverats

Vilka kompetenser och licenser krävs inför en renovering?

Vid en totalrenovering behövs många olika yrkesgrupper (rivare, snickare, målare, elektriker, rörmokare, plattsättare m.fl). Därför är det fördelaktigt att välja ett byggbolag med certifieringar från bland annat Byggkeramikrådet (BKR), Elsäkerhetsverket och SäkerVatten. Certifiering innebär att de uppfyller dessa organisationers regelverk. Det skall dock sägas att bara för att ett företag har de nödvändiga certifikat och intyg som krävs betyder det inte att företaget är lämpligt att genomföra en totalrenovering av en större bostad.

Renovering av olika byggstilar

Att renovera en sekelskiftesbostad skiljer sig från att renovera ett modernare hus, vilket kräver kunskap om olika byggtekniker från respektive era. I sekelskifteshus kan man ofta hitta överraskningar såsom rostiga rör som måste bytas, tunna bjälklag som behöver förstärkning, eller tak med limfärg som måste tas bort. Därför är det viktigt att anlita ett byggföretag med erfarenhet av sekelskiftesfastigheter när du ska renovera en sådan bostad.

Referenser

En totalrenovering är ofta en betydande investering, och det är därför essentiellt att resultatet motsvarar dina förväntningar. Om du planerar en omfattande renovering kan det kännas otillräckligt att enbart läsa recensioner och se bilder från referensprojekt online. I så fall kan det vara klokt att be byggföretaget om kontaktinformation till tidigare kunder som har genomfört liknande renoveringar.

Det kan ibland också finnas möjlighet att besöka avslutade eller pågående projekt för att få en uppfattning om hur det ser ut i verkligheten ute på arbetsplatsen eller det färdiga projektet.

Lägenhet som totalrenoverats i Liljeholmen

Budget inför din renovering

Du har förmodligen en uppfattning om vad du är villig att spendera på renoveringen. Vi föreslår att du budgeterar med en marginal på cirka 20% för att täcka eventuella oväntade utgifter som kan uppstå.

När vi utarbetar en offert, rekommenderar vi att du inkluderar allt du önskar från början. Vi kommer att specificera varje kostnad och steg, vilket gör det enkelt för dig att utesluta de mindre viktiga delarna om budgeten inte räcker till. Här hjälper självklart våra byggkonsulter till att hjälpa dig att prioritera mellan de olika momenten för att uppnå din önskade budget.

Vårt mål är att du ska komma så nära din dröm som möjligt, och det är ofta lättare att ta bort moment än att lägga till dem senare. På så sätt kan ni överblicka alla kostnader och enklare bestämma vad som ska prioriteras.

Att vara projektets byggherre

Det är viktigt att notera att du som beställare är byggherre för din renovering. Detta innebär att du har det övergripande ansvaret för att alla bygghandlingar är på plats och att de nödvändiga besluten fattas i projektet. Du är också ansvarig för att ansöka om eventuella tillstånd och godkännanden från myndigheter och bostadsrättsföreningen.

Under projektets gång

Att vara förberedd på att renovering kan vara krävande är viktigt. Det är en tidskrävande process med många beslut som behöver fattas. Trots detta kan det vara mycket givande att renovera och se sitt hem ta form. I slutändan kommer du att ha ett hem som du själv har designat och anpassat efter dina önskemål.

Vi ser fram emot att få chansen att hjälpa dig med din totalrenovering

Vi på Leadme har mångårig erfarenhet av att hjälpa privatpersoner i Stockholm med att totalrenovera hus och lägenheter. Vi är ett team av byggkonsulter och inredningsarkitekter som hjälper dig från start till mål tillsammans med våra noga utvalda byggföretag och hoppas på att få chansen att hjälpa dig.

Vill du läsa fler artiklar om att renovera ditt hus eller lägenhet, så har vi samlat fler artiklar på ämnet renovering.

Rasmus Lindh
Byggkonsult