Bygga ut hus (steg för steg)

Introduktion

Önskar du höja värdet och förbättra ditt hem genom att lägga till ett extra rum? Du kanske funderar på att installera en terrass, en integrerad uteplats, en tillbyggnad eller ett skyddande tak. I denna artikel tar vi upp de viktiga aspekterna att beakta vid utbyggnad av ditt hus. Vi förklarar vilka krav som kan uppstå för att genomföra en tillbyggnad och hur du bäst förbereder dig.

En tillbyggnad kan variera i komplexitet. Man kan föreställa sig en tillbyggnad som en enkel låda som placeras bredvid huset med en dörr som förbinder dem. Sådana tillbyggnader är relativt enkla att genomföra. Det är vanligtvis enklare att bygga ut enplanshus och moderna bostäder än äldre flervåningshus som ofta kräver mer övervakning. Här nedan hittar du vår steg-för-steg guide som hjälper dig genom processen, från planering till den färdiga tillbyggnaden.

Steg 1 - Planera din tillbyggnad

Vad är syftet med att bygga ut?

Det första steget är att överväga vad du vill inkludera i tillbyggnaden. Du kanske behöver extra sovrum, eller så önskar du ett större kök eller vardagsrum. Oavsett dina specifika behov är det klokt att tänka på vad du vill uppnå med tillbyggnaden.

Kontakta en arkitekt

När du beslutar att bygga ut ditt hem är det viktigt att anställa en skicklig arkitekt. En kompetent och erfaren arkitekt kan utforma en tillbyggnad som harmonierar med och känns som en integrerad del av ditt befintliga hem. Nyckeln ligger i att skapa en tillbyggnad som inte framstår som en eftertanke, genom att noggrant beakta husets ursprungliga stil och arkitektur.

Planeringen av en tillbyggnad kan vara en omfattande process där du som husägare har frekvent interaktion med din arkitekt. Eftersom du kommer att investera betydande tid och resurser i att utveckla de nödvändiga planerna, är det avgörande att välja en arkitekt som du känner dig bekväm med och kan förlita dig på.

Steg 2 - Få bygglov för att bygga ut huset

En annan anledning till att anlita en arkitekt är behovet av att söka bygglov, vilket kräver arkitektritningar. Processen för att erhålla bygglov kan vara komplex, och kraven varierar beroende på husets placering. I kommuner med äldre bebyggelse eller enhetlig estetik kan det vara svårare att genomföra förändringar. Dina planer måste överensstämma med detaljplanen och gällande områdesbestämmelser, där en skicklig och erfaren arkitekt kan vara av stor hjälp.

Efter att du och arkitekten har utarbetat preliminära bygglovshandlingar, skickas dessa till byggnadsnämnden i den aktuella kommunen. De granskar sedan din ansökan och informerar dig om eventuella kompletteringar eller ändringar som krävs för godkännande. Tidsramen för att få bygglov varierar beroende på om kompletteringar behövs, men processen tar aldrig längre tid än 20 veckor.

Efter att kommunen har fattat beslut om bygglovet, ges grannarna möjlighet att framföra synpunkter eller överklaga beslutet. För mer information om bygglov, besök Boverkets webbplats.

Mindre tillbyggnad av villa

Steg 3 - Välj rätt byggbolag för din tillbyggnad

När du letar efter byggföretag är det viktigt att välja de som har erfarenhet av tillbyggnader. I Sverige är de flesta hus byggda av trä, och även om fasaden kan vara av puts, är det vanligtvis en trästruktur bakom. Kunskap om träkonstruktioner är därför essentiell för byggaren.

För tillbyggnader behövs arbete från många olika yrkesgrupper, vilket innebär att du bör anlita en totalentreprenör som ansvarar för hela byggprojektet. Totalentreprenad innebär att företaget hanterar projekteringen och framtagningen av alla nödvändiga bygghandlingar, som A- och K-ritningar. Vanligtvis anlitar kunder en arkitekt och konstruktör separat för detta, men entreprenaden som utför själva bygget kallas ofta för utförandeentreprenad, även om de inte ansvarar för projekteringen.

Fördelar med att anlita en totalentreprenad

Att välja totalentreprenad innebär att du tecknar avtal med ett enda företag. Det är sedan totalentreprenörens ansvar att planera och koordinera alla yrkesgrupper och att tillhandahålla nödvändiga intyg vid projektets slutförande.

Om du istället väljer att dela upp entreprenaden, ligger samordningsansvaret på dig eller en projektledare. Det är inte meningsfullt att begära en fast offert från byggföretag innan du har erhållit bygglov, eftersom ritningarna för tillbyggnaden kan behöva ändras flera gånger innan de godkänns.

Du kan dock be om en kostnads- och tidsuppskattning när du har en ungefärlig bild av hur tillbyggnaden ska se ut och dess storlek. Detta ger dig en tidig indikation på det förväntade priset. När du tar emot offerter är det viktigt att jämföra dem noggrant för att säkerställa att de omfattar samma arbetsmoment och material, för att undvika oväntade extrakostnader senare.

Be om referenser

Det är också klokt att begära referenser från de företag du har bett om offerter från. Om de tidigare har genomfört ett projekt som liknar ditt, kan det vara möjligt att få kontaktuppgifter till den kunden för att inhämta erfarenheter.

Vi hjälper dig bygga ut ditt hus

Steg 4 - Beslut om byggstart & konstruktionshandlingar

Efter att kommunen har beviljat bygglovet är nästa steg att få tillstånd att starta byggnationen. För att godkänna byggstarten behövs konstruktionshandlingar. Dessa handlingar är inte relaterade till själva bygglovet, då de inte berör estetiska aspekter, utan de är avsedda för de byggtekniska detaljerna. Konstruktionshandlingarna måste visa att den planerade konstruktionen är hållbar. Med ett klart och välgrundat underlag kan konstruktionshandlingar framställas relativt snabbt.

Steg 5 - Byggstart

Endast när allt ovanstående är ordnat kan byggprocessen påbörjas. Här följer en lista över ytterligare punkter som är viktiga att övervaka!

Taklyft av egnahemsvilla

Taklyft av egnahemshus i Farsta

Taklyft

Steg 6 - Slutbesiktning och färdigt bygge

Vid det här laget närmar vi oss slutfasen av din tillbyggnad. Det har varit en process som krävt precision och hängivenhet för att göra dina visioner och drömmar om ditt hem till verklighet. Följande är några avgörande steg för att garantera en lyckad avslutning på ditt projekt:

Slutföra sista konstruktionsdetaljerna

När byggnadsarbetet är avslutat återstår endast att slutföra de sista detaljerna i din tillbyggnad. Detta inkluderar installation av dörrar, fönster, elektriska system, VVS, samt eventuella ytskyddsbehandlingar och målningsarbeten.

Granskning och slutbesiktning

Innan din tillbyggnad kan anses vara helt avslutad måste en slutbesiktning genomföras. En kvalitetsansvarig och/eller en besiktningsman kommer att undersöka arbetet för att försäkra sig om att det följer alla relevanta byggstandarder och regler. Detta är för att identifiera och korrigera eventuella brister eller fel, vilket säkerställer att tillbyggnaden är säker, funktionell och uppfyller alla ställda krav.

Vi ser fram emot att få chansen att hjälpa dig med din tillbyggnad

Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för hur du ska gå tillväga om du planerar att bygga ut ditt hus. Funderar du på att bygga ut? Tveka inte att kontakta oss på Leadme, så hjälper vi dig med ditt kommande projekt!

Dick Hedenskog
Byggkonsult