Bygga ut huset i vinkel – Kostnad & tillvägagångssätt

Introduktion

Vi har tidigare diskuterat varför det är en bra idé för många stockholmare att bygga ut sina hus, och hur man bäst går tillväga för att lyckas. Idag ska vi fokusera på en specifik metod, det vill säga att bygga ut huset i vinkel.

Denna artikel kommer att täcka följande områden:

  • Byggtekniska aspekter
  • Fördelar och nackdelar med denna metod
  • Kostnaden för att bygga ut huset i vinkel

Artikeln kommer också att erbjuda inspiration genom bilder från projekt där vi har assisterat kunder med att anlita ett av Stockholms främsta byggföretag för deras tillbyggnad.

Ett sekelskifteshus på Lidingö som har fått en tillbyggnad i två plan.

Låt tomten styra

Att bygga ut sitt hus i vinkel är för ett byggföretag ingen större, eller mindre utmaning, än att göra en förlängning på ett hus. Kritiska moment är fortfarande att avbäringen på befintlig konstruktion görs på korrekt sätt för att inte sätta bärigheten på spel, att mötet mellan befintlig och ny huskropp blir tätt från regnvatten samt att risken för markfukt behandlas på ett fackmannamässigt sätt.

Vad som är värt att tänka på när man planerar en tillbyggnad av sitt hus, och hur den ska göras, är att utgå från sin tomt. Bygger man ut sitt hus i vinkel kommer det per automatik att påverka skuggläget på tomten, eftersom en ny vinkel uppstår. Det innebär att en del av tomten riskerar att hamna i skuggläge. Vilket vårt, ibland bistra, klimat leder till att den delen kanske inte utnyttjas tillfullo.

Placeras ofta i söderläge

Tillbyggnader som utförs på detta vis placeras vanligtvis i söderläge, vilket skapar ett mer vindskyddat område där solen enklare kan värma. Även om en del av tomten hamnar i skugga, kan detta kompenseras av en uteplats som förblir varmare lite tidigare under våren och lite längre in på hösten.

Ur ett arkitektoniskt synvinkel kan även en ny eller utvidgad vinkel erbjuda en tydligare avgränsning mellan husets privata och sociala zoner. Många kunder som vi har hjälpt med att bygga ut sitt hus har ofta föredragit att placera vardagsrummet, köket, eller båda i denna nya del, vilket skapar mer utrymme för de privata områdena i hemmet.

Eventuellt enklare bygglov

Till sist kan bygglovet för denna typ av utbyggnad vara enklare att få godkänt. I Sverige har vi en något oskriven regel gällande bygglov: en tillbyggnad bör vara tydligt synlig jämfört med den ursprungliga huskroppen. En förlängning av ett hus kan vara svårare att urskilja, medan en vinkel är mycket enklare att göra synlig för omvärlden. En reservation angående detta är att vi inte kan bekräfta påståendet med några bestämmelser, men det är vår erfarenhet och framför allt många av de arkitekter vi samarbetar meds erfarenhet.

Vi hjälper dig
bygga ut huset

Vad kostar det att bygga ut hus i vinkel?

Eftersom en tillbyggnad i vinkel inte nödvändigtvis skiljer sig från andra metoder, kommer priset sannolikt inte heller att vara annorlunda. Om du planerar en tillbyggnad bör du räkna med att betala mellan 25 000 och 35 000 kr per kvadratmeter boyta du avser att bygga. Dessutom bör du alltid överväga följande när du anlitar ett byggföretag för din tillbyggnad:

Före:

– Ta hjälp av en skicklig arkitekt.
– Kontakta ditt försäkringsbolag och informera dem om att ditt hus kommer att bli större.
– Utse en kontrollansvarig (KA) för bygget som är godkänd av KARF, Kontrollansvarigas Riksförening (läs mer på karf.se).
– Se till att du är försäkrad på rätt sätt och kontrollera vad ditt försäkringsbolag rekommenderar. Vi rekommenderar alltid ett färdigställandeskydd och/eller en nybyggnadsförsäkring/villaförsäkring.
– Anlita ett kompetent byggföretag som kan visa upp en stabil ekonomi, nöjda referenskunder som genomfört liknande projekt och som upprättar ett korrekt kontrakt.

Under:

– Se till att besiktningar av arbetet utförs regelbundet och att det förs protokoll över hur tillbyggnaden uppförs. Använd en besiktningsman för detta.

Efter:

– Se till att din KA dokumenterar allt enligt alla konstens regler och att du erhåller ett slutbevis.

Play Video

Film från när ett projekt där vi hjälpt en familj att bygga ut sin villa i vinkel

Vi ser fram emot att få chansen att hjälpa dig att bygga ut huset i vinkel

Här hittar du mer information som du kommer behöva när du ska genomföra en tillbyggnad.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig med dina planer!

Dick Hedenskog
Byggkonsult