Bygga ut huset – vad kostar tillbyggnad?

Introduktion

På Leadme strävar vi efter att hjälpa människor att göra bättre val i samband med renoverings- och byggprojekt. En viktig del av att kunna göra bättre val är att besitta kunskap inom det aktuella ämnesområdet. Vi har tidigare skrivit om hur du kan lyckas med din tillbyggnad, och idag kommer vi försöka svara på frågan:

Vad kostar det att bygga en tillbyggnad?

Det korta svaret på den frågan är att det kostar mellan 30 000 och 50 000 kronor per kvm boyta som du önskar bygga till. Det mer utförliga svaret finner du i denna artikel.

Kika in hela projektet där vi hjälpte en familj i Stocksund med tillbyggnad av sin villa.

Vilka moment ingår när man ska göra en tillbyggnad?​

I vårt exempel utgår vi från att tillbyggnaden är utförd av behöriga och kompetenta hantverkare som har erhållit marknadsmässiga löner. Vi utgår också ifrån att tillbyggnaden utförs på schaktad mark (ytterligare kostnader för markarbete tillkommer, om du vill veta vad markarbete kostar kan du läsa mer i vår artikel), att konstruktionen är av trä och att fasaden är klädd med träpanel.

Grund av betong

När marken är schaktad förbereds gjutningen av grunden. Först placeras en fiberduk ut, följt av installation av kantelement och markisolering. Sedan armeras grunden med en armeringsmatta. Efter detta hälls betongen ut och får härda. Då har man en stabil grund att bygga vidare på.

Ytterväggar i träkonstruktion (med träpanel)

Därefter är det dags för ytterväggarna att monteras. Kortfattat byggs dessa upp med ett regelverk av konstruktionsvirke. På regelverkets utsida monteras läktpanel och fasadpanel tillsammans med isolering. Sedan installeras en åldersbeständig plast som skydd mot eventuell fuktvandring i konstruktionen. Slutligen monteras ett invändigt regelverk som också isoleras. Inom detta regelverk dras även ledningar för el och VVS.

Hur man bygger en yttervägg

Yttertaket

Därefter fortsätter arbetet med yttertaket. Detta konstrueras, i korthet, genom att takstolar monteras och sammanfogas med råspont. Ovanpå denna sammanfogning läggs först takpapp, följt av strö- och bärläkt som sedan täcks med takpannor, kompletterat med lite plåtarbete och hängrännor. Snart är taket färdigställt.

Hur man bygger ett yttertak

Undertak

På undersidan av det nybyggda yttertaket ska ett undertak konstrueras. Detta innebär att takstolarna kompletteras med en bärande konstruktion som isoleras och förses med en byggplast för att hantera fukt. Ovanpå detta monteras läktreglar, kända som spikläkt, och därefter monteras gips. Nu är även undertaket färdigställt.

Hur man bygger ett undertak

Utvändig målning

Efter att alla ovan nämnda moment har utförts, har vi en så kallad vädertät konstruktion. Det enda som återstår för att vår tillbyggnad ska vara klar från utsidan är målningen av träpanelen. Detta görs med en standard täckfärg avsedd för utomhusbruk.

Avbärning

Nu inleds det arbete som ofta är det mest utmanande, det vill säga att integrera den befintliga huskroppen med vår tillbyggnad. Vanligtvis skapar man en öppning i det befintliga husets yttervägg, och denna öppning bör förstärkas med en balk, antingen av trä eller stål, för att inte påverka den bärande konstruktionen i det befintliga huset.

Invändig byggnation

Därefter ska innerväggar uppföras där man önskar dela av utrymmet. Dessa väggar byggs som standard innerväggar med gips som monteras på en träfiberskiva, vilken i sin tur är fäst vid ett isolerat regelverk avsett för inomhusbruk. Sedan installeras dörrar, foder, fönster och annat som hör till tillbyggnadens insida.

El

När väggarna är på plats kommer elektrikern och utför sina installationer för eluttag, belysning och strömbrytare/dimmers.

Invändig målning

Väggarna är nu stabila och taket är på sin plats. Dessa ytor ska spacklas och målas. Inget komplicerat.

Golv

Slutligen läggs det nya golvet in efter att målningen är färdig. Inget komplicerat med det heller.

Vi hjälper dig
bygga ut huset

Vad kostar tillbyggnad?

Vi har nu kortfattat beskrivit allt som utförs vid en tillbyggnad. Med dessa steg avklarade har vi en färdig boyta. Om du är bosatt i Stockholms län, kan du förvänta dig ett pris på 30 000–50 000 kr per kvm för att realisera en tillbyggnad. I priset ingår kostnader för:

– Arbete
– Byggmaterial
– Administrativt arbete
– Avfallshantering
– Transporter

Vad avgör priset?

Det är komplexiteten i de beskrivna arbetsmomenten som avgör om priset går upp eller ner samt storleken på tillbyggnaden. Som med all byggverksamhet och renovering, kommer det antal arbetstimmar som krävs för att färdigställa det du önskar, påverka kostnaden. Det är till exempel mer kostsamt att lägga in fiskbensparkett jämfört med klickgolv, att putsa en fasad eller att installera vattenburen golvvärme.

Kostnaden kommer också att påverkas av vad du väljer att utrusta din tillbyggnad med. Kök, badrum, tvättstuga eller en relaxavdelning är exempelvis dyrare att bygga per kvadratmeter jämfört med ‘vanlig’ boyta som vardagsrum, sovrum eller allrum.

Storlek (kvm)
Kostnad

20-50 kvm

ca 40 000 – 50 000kr inkl. moms, boyta exkl. kök, badrum etc.

50-70 kvm

ca 35 000 – 40 000 kr inkl. moms, boyta exkl. kök, badrum etc.

70-150 kvm

ca 35 000 kr inkl. moms, boyta exkl. kök, badrum etc.

Större än 150 kvm

ca 30 000 – 35 000 kr inkl. moms, boyta exkl. kök, badrum etc.

Tillbyggnad av våning på ett egnahemshus i Hägersten

Det färdiga projektet och huset fick även ny fasadfärg

Invändigt under bygget

Det färdiga resultatet där bland annat ny trappa byggdes

För dig som hellre ser en film på vad en tillbyggnad kostar

Play Video

Vi ser fram emot att få chansen att hjälpa dig med din tillbyggnad

Här kan du läsa mer i detalj om vad olika saker kostar att bygga och renovera. Det innebär vad du kan förvänta dig att ett badrum, tvättstuga, WC, kök osv. kan komma att kosta.

Vår erfarenhet av att hjälpa familjer med tillbyggnader i Stockholm sträcker sig många år tillbaka, och vi kan bistå dig som planerar att bygga ut ditt hus med allt som behövs. Vi har ett stort kontaktnät med skickliga arkitekter och konstruktörer samt leverantörsamarbeten av allt material du kan tänkas behöva.

Läs mer om tillbyggnad här.

Dick Hedenskog
Byggkonsult