Vad kostar markarbete?

Introduktion

Som med det mesta här i livet är en välgjord grund en förutsättning för ett lyckat resultat. Och inom vår värld är det obestridligt. Oavsett om du ska måla, bygga väggar eller plattsätta badrummet är grundarbetet väldigt viktigt. Vi har tidigare skrivit om hur du lyckas med din tillbyggnad, hur mycket det kostar att bygga ut huset och hur du kan bygga om ditt garage till bostad.

Idag ska vi addera ytterligare en pusselbit som krävs när du planerar att bygga ut ditt hus, nämligen vad markarbetet för en tillbyggnad kostar.

Nyproduktion av 300kvm hus i Saltsjö-boo.

Hur går markarbetet till?

För den som inte är väl insatt i vad markarbete, eller schaktning som det även benämns, innebär, så avser det förberedelserna som görs innan gjutningen av en grund för en tillbyggnad påbörjas. Termen schaktning syftar på att forma marken, vilket är exakt vad processen går ut på. Man anpassar marken som ska bebyggas så att den passar för det kommande bygget, det vill säga utvidgningen av huset.

Markarbetet genomförs för att underlätta grundläggningen; man eftersträvar en jämn yta för att gjuta grunden på. Förutom att skapa ett horisontellt plan, är målet också att avlägsna all matjord. Matjord är det översta lagret av jorden, bestående av maskar, löv och annat organiskt material. Varför är detta viktigt för din tillbyggnad? Eftersom matjord är poröst och vi vill undvika en porös bas under vår betongplatta där jordens fuktighet kan stiga upp. Denna fukt kan så småningom nå grunden och sprida sig vidare, vilket inte är önskvärt. Dessutom är matjord inte särskilt stabil, vilket gör det uppenbart varför vi inte bör ha en instabil bas för vår tillbyggnad.

När vi assisterar våra kunder med normala villatomter i Stockholm, brukar ett grävdjup på 50–100 cm vara tillräckligt. Djupet beror naturligtvis på tomtens specifika förhållanden; ju jämnare tomt, desto mindre grävning krävs. Har din tomt stora nivåskillnader? I så fall kan det bli nödvändigt att gräva olika djup över tomten för att uppnå ett jämnt plan.

Sekelskiftesvilla på Lidingö som har byggts ut.

Sten och berg

När vi offererar våra kunder som behöver hjälp med schaktning av deras tomter, finns det en betydande variabel som påverkar priset: förekomsten av sten och berg. Denna faktor är svår att förutse och kan påträffas under grävningen.

För att beräkna priset för markarbetet används följande formel: basen multiplicerat med längden och djupet ger den kubikmeter jord som ska grävas upp och transporteras bort. Det är relativt enkelt att uppskatta mängden jordmassa på en given yta och därmed också kostnaden för dess hantering. Men närvaron av sten och/eller berg under ytan kan inte fastställas förrän markarbetet inleds, om inte en markundersökning genomförs i förväg. Kostnaden för hantering av sten eller berg är därför okänd tills arbetet påbörjas. Av denna anledning brukar kostnaden för denna del ofta tillkomma.

Vi hjälper dig
bygga ut ditt hus

Vad är då priset för markarbetet?

Om du ska anlita någon för att schakta din tomt kan du räkna med att det kommer kosta 3500–5500 kr/kvm tomt som ska schaktas. En normalstor villatomt om 1500 kvm där en normalstor tillbyggnad om 50–100 kvm ska byggas brukar markarbetet kosta mellan 250 000–300 000 kr och ta ungefär 4–5 veckor att utföra.

Play Video

Vi ser fram emot att få chansen att hjälpa dig att bygga ut

Planerar du att bygga ut huset och behöver hjälp med att anlita rätt byggföretag för just ditt projekt, ser vi fram emot att höra från dig. Vi gör processen att hitta, förhandla och kontraktera byggföretag väldigt enkel för dig som kund.

Här kan du läsa våra bästa tips på att genomföra en tillbyggnad.

Dick Hedenskog
Byggkonsult