Renovera källare – Vad kostar det?

Att renovera källare är något vi har skrivit om tidigare. Här har vi skrivit om vad det kostar att gräva ut en källare, och hur man går tillväga. Denna artikel är uppföljningen på det inlägget och kommer behandla kostnadsaspekten för övrig renovering av en källare. Med andra ord vad det kostar att renovera källaren när väl den nya grunden är på plats.

I den här artikeln kan du förvänta dig att få svar på:

  • Vad kostar det att renovera en källare?
  • Varför är en källarrenovering annorlunda än andra renoveringar?
  • Vad ska du tänka på?

VVS-arbetet är krävande

När man ger sig i kast med att renovera en källare från grunden, kommer arbetet med just grunden kosta dig ungefär 6000 kr/kvm. Och övrigt arbete kommer likna vad en totalrenovering kostar per kvm, fast lite till.

Förutsatt att man inte stöter på problem med radon, ventilation, asbest eller berg är en källare kostsammare att renovera än övriga ytor i huset av främst två anledningar. Dessa två anledningar stavas VVS och måleri.

Om vi börjar med varför VVS-arbetet är dyrare, kan noga alla som varit i en källare som inte är omgjord svara på den frågan tämligen omgående. Det beror på alla rör som hänger och slänger i taket. När vi i Sverige började att bygga våra hus med källare fungerade den ytan främst som förvaringsutrymme och platsen där vår värmekälla (läs: oljepanna) placerades. Av den anledningen tog man inte det estetiska intrycket i beaktning, och rören som transporterar värme och tappvatten till övriga huset hängdes upp utan mycket planering.

Bild som illustrerar en “rörig” källare. Från projekt vi sammanfört kund med ett av Stockholms bästa byggföretag.

Det är inte ovanligt att en källare om 60 kvm är belamrad med 50–75 meter vatten- och värmeledningar. Alltså ganska mycket för en så pass liten yta.

Alla dessa rördragningar kommer man normalt vilja göra något åt när man renoverar sin källare, och det tar tid för en rörmokare. Och rörmokaren är bland de dyraste yrkesgrupperna man använder sig av i en renovering. Det man gör är att riva befintliga rördragningar, montera nya modernare rör som tar mindre plats och som gärna dras på ett smartare sätt för att spara på yta. Även om dessa nya dragningar görs smartare och med mindre rör, kommer det inte vara särskilt snyggt, utan man kommer allt som oftast välja att sänka innertaket för att dölja rördragningarna helt.

Du kan räkna med en kostnad på 1500–2500 kr/kvm för omdragning av rören för värme och tappvatten.

Puts istället för spackel

En annan anledning till att källaren blir dyrare per kvm som renoveras är att man ofta kommer vilja putsa och måla alla väggar och grundmurar som står i kontakt med marken utanför med speciella produkter. Det skiljer sig alltså från vanlig sandspackling och måleri som man gör ovan mark. Och det har med fukt att göra.

Att renovera en källare har många utmaningar, och en av de knepigaste är fukt. Även om man isolerar grunden enligt konstens alla regler kan man inte, utan att också dränera marken utanför, vara säker på att fukt inte letar sig in genom grundmurar och hjärtväggar (de bärande väggarna).

Som tumregel gäller att man aldrig ska stänga inne fukt och därför använder man produkter som tillåter att fukt transporteras genom materialet utan att det tar skada. Det är därför vanligt spackel och väggfärg är olämpligt då de stänger inne fukten och tids nog skapar mögelpåväxt och bubblor bakom färgen. Lämpligt är att istället använda produkter som exempelvis kalcementputs och silikatfärg.

För att putsen ska fästa krävs också ett ordentligt underarbete med att få bort gamla produkter från väggarna. På så vis får man ett härligt och hållbart resultat.

Att putsa väggar är också mer tidskrävande än att spackla, och således även dyrare. Vi beräknar att det kostar ungefär 1800 kr/kvm att göra om ytskikten om man spacklar och målar. När man putsar och målar behöver man istället räkna på 2 300 kr/kvm.

Som en totalrenovering + lite till

I den här artikeln har vi gått igenom vad det kostar att göra en totalrenovering per kvm, och då kommer vi fram till svaret 9 000–14 000 kr/kvm.

En källare kommer kosta som en totalrenovering, plus lite till pga VVS- & måleriarbetet, och du bör räkna med en prislapp på 11 000–12 500 kr/kvm du ska renovera.

Med andra ord kan du räkna med en totalkostnad per kvm källare du ska renovera, inklusive ny grund och totalrenovering av befintlig yta, på 16 000–19 000 kr/kvm.

I runda slängar kommer en källare om 60 kvm kosta 1 mkr att totalrenovera. Men även om källaren är den dyraste ytan i ett hus att renovera, brukar vi säga att källare också är den ytan där man har störst chans att nå en ”wow-känsla”. Källare byggda på exempelvis 60-talet är ofta muggiga, kalla och otrevliga medans en nyrenoverad källare av modernt snitt ofta är spatiösa, behagliga och fyllda med bekvämligheter som stora badrum eller bastu.

Det var allt för idag och vi ser fram emot att höra från dig som går i tankar att renovera din källare.

Vill du läsa mer om källarrenovering kan du göra det här.

Ha en fin dag,

Rasmus på Leadme