Att välja rätt storlek på din platta

Har du bestämt dig för att genomföra en badrumsrenovering, och har du börjat kolla på kakel och klinker inför detta? Ja, då vet du att det finns mycket att ta ställning till! Färg, material och storlek är bara några faktorer att ta i beaktning.

I denna artikel tänkte vi prata om hur du ska tänka när du ska välja vilken storlek dina kakel- & klinkerplattor ska vara. För du kommer nämligen vara begränsad av fysikens lagar, din golvbrunn och badrummets storlek.

Storlek på badrummet

Det första du kommer behöva förhålla dig till är storleken på ditt badrum. Om golvytan i ditt badrum är under 6 kvm, kommer du kunna välja klinkerplattor som är max 15×15 cm. Och anledningen till det är fallet som krävs på ditt badrumsgolv. Fall i detta sammanhang refererar till den lutning på golvet som krävs för att vattnet från din dusch och/eller badkar ska rinna ner i golvbrunnen, och inte ut i hallen.

För att uppnå de krav som sätts, för att bygga ett badrum enligt BRK:s regelverk, kommer lutningen på golvet inte tillåta plattor som är större än 15×15 cm i ett badrum under 6 kvm. Det problem som kommer uppstå är det blir så kallat fogsprång (att det blir nivåskillnad) mellan respektive klinkerplatta.

Just 6 kvm är att se som ett riktmärke då även storleken på duschplatsen och var i rummet brunnen ska placeras kommer spela in. Det kan också tilläggas att rummets förhållande mellan djup och bredd kan behöva tas i beaktning återigen för att fallet ska bli korrekt men också för att det kan finnas estetiska aspekter såsom att man inte vill tvingas lägga en tillkapad ”snutt” av en platta in mot väggen.

Exempel på klinker med fogsprång.

Att få rätt lutning på ditt badrumsgolv är viktigt, eftersom din byggare lämnar garanti på att fallet är korrekt utfört. I Sverige har vi extra hårda regler kring detta, delvis för att många av våra hus är byggda i trä, och som du säkert vet är vatten och trä ingen bra kombination, men också för att vi har branschorganisationer och i förlängningen försäkringsbolag som ställer höga krav.

Om ditt badrum är större än 6 kvm, säger vi till våra kunder att de kan välja klinkerplattor som är upp till 20×20 cm.

Golvbrunnens betydelse

Har du ändå hittat en platta som är större än 15×15 cm eller 20×20 cm? Då behöver du installera en s.k. väggnära brunn. När man använder en väggnära brunn, till skillnad mot en standardgolvbrunn, behöver fallet i badrummet bara utgå från en vinkel. Enkelt kan man säga att ditt golv kan ha en lutning som en skidbacke, med en högsta punkt och en lägsta punkt, medan om man har en standardgolvbrunn kommer fallet behöva spacklas som en tratt med samma vinkel från alla håll. Det betyder att hela golvet med en väggnära brun kommer ha samma lutning och klinkerplattan kommer således ligga utan fogsprång hela vägen från vägg till vägg.

Väljer man en väggnära brunn behöver man istället för storlek på badrumsgolvet ta hänsyn till estetik. För att plattsättningen i en badrumsrenovering ska bli så snygg som möjligt, strävar man efter att ha så många hela plattor (läs: utan skärning) som möjligt. Och har du då ett mindre badrum, kan du räkna på hur många hela plattor man får plats med från en vägg till en annan, och låta det styra vilken storlek på klinkerplattan du väljer.

Storlek på väggen?

När det kommer till dina kakelplattor, finns det inga direkta branschregler som styr ditt val, utan det blir återigen estetiken som styr vad som blir bäst. Likväl som på golvet, vill man sträva efter att ha så få tillskurna plattor som möjligt på väggen, och innan du trycker på köpknappen för ditt kakel kan du räkna hur många hela plattor du får plats med på dina väggar av den tänkta storleken.

En sista sak att tänka på

Oavsett storlek på ditt badrum, om du går i tankar att montera vad vi kallar storformat (plattor större än 60×60 cm) är det viktigt att kolla med din plattsättare hur bekväm den personen är att montera den typen av plattor i just ditt badrum. När det kommer till riktigt stora plattor handlar slutresultatet väldigt mycket om nivån på hantverket och rummets förutsättningar.

Ska du renovera badrum i Stockholm, och behöver hjälp av ett riktigt grymt byggföretag ser vi fram emot att höra från dig så vi kan ge dig offert från några av Stockholms bästa byggföretag.

Här kan du läsa mer om att renovera badrum.

Ha en fin dag,

Rasmus på Leadme