Asbest och radon i källare

Introduktion

Idag ska vi ta upp två ämnen som kan orsaka problem i din källare, både före och under en renovering: asbest och radon. Dessa förekommer i olika delar av ett hus, men är vanligast i källaren. I den här artikeln kommer vi att behandla:

– Vad är asbest och radon?
– Varför dessa ämnen är farliga.
– Hur man upptäcker asbest och radon
– Vad man bör tänka på vid renovering av källaren.

Går du i tankar av att renovera din källare? Då kan följande artiklar intressera dig: Vad kostar det att gräva ut källaren samt vad kostar invändig renovering av källare.

Vad är asbest och radon?

Asbest är ett samlingsnamn för en mineralgrupp som har många önskvärda egenskaper inom byggbranschen. Asbest kännetecknas av hög hållfasthet och är lätt att bearbeta. Det är också en utmärkt isolator och har utmärkta brandskyddsegenskaper, vilket ledde till dess användning i värme- och ljudisolering i rör samt i tak- och väggskivor. Det användes också för brandskydd i pannrum och bakom elcentraler.

Asbest som finns i väggar, tak, fästmassa eller rör är inte skadligt för människor. Risken uppstår när material som innehåller asbest rivs, då asbestfibrer frigörs som damm. Dessa fibrer kan vara grova och orsaka externa eller interna hälsoproblem, inklusive lungcancer, asbestos och tumörsjukdomar.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium bryts ner. Det finns naturligt i berggrund där uran förekommer och kan lätt tränga in i våra hem från berggrunden. Radon i bostäder kommer främst från denna naturliga källa, men alla byggmaterial som innehåller sten avger också radon. Produkter baserade på alunskiffer, såsom blåbetong, är särskilt benägna att avge radon. Blåbetong, en typ av lättbetong, användes fram till dess att produktionen upphörde i Sverige 1975. Höga radonnivåer är dock främst kopplade till radon från marken.

Radongas i sig är inte skadlig, men när den sönderfaller blir den farlig. Sönderfallet av radongas genererar skadlig strålning i form av alfapartiklar, och inandning av dessa partiklar kan öka risken för lungcancer.

Upptäcka asbest och radon

Användningen av asbest blev förbjuden i Sverige 1982, men eftersom många källare byggdes före detta datum, är asbest fortfarande relativt vanligt. Det finns flera metoder för att upptäcka, eller åtminstone få indikationer på, närvaron av asbest i din källare. Ett sätt är att undersöka om innertaket är klätt med eternitplattor, vilka definitivt innehåller asbest..

Man kan knacka på rörböjar, där vattenrören svänger, och om de känns hårda är det sannolikt att asbest använts i isoleringen. Asbest kan också finnas i isoleringen runt raka rör, men eftersom den ofta är mjuk, är den svårare att identifiera utan att påbörja rivning som kan frigöra farliga partiklar..

Om du misstänker att det finns asbest i fästmassan bakom kakel eller klinker i din källare, särskilt om det installerades under den period då asbest var vanligt, bör du överväga att ta ner en platta och skicka in den för analys.

Radon, som är osynligt, smaklöst och luktfritt, är svårare att upptäcka än asbest. Dess närvaro i byggmaterial kan vara svår att spåra, förutom i kända fall som blåbetong. Radonnivåer är vanligtvis högre i källare, så det är rekommenderat att följa Strålskyddsinstitutets råd anvisningar för radonmätning. Det finns mätutrustning för både långtidsmätningar (2 månader) och kortare indikativa mätningar (10 dagar) som kan beställas för en mindre kostnad.

Att tänka på vid källarrenovering

Asbest

Ska du renovera din källare är det viktigt att asbesten hanteras på rätt sätt för att arbetsmiljön ska vara god för hantverkarna som utför arbetet men också för att det inte ska spridas till andra delar av ditt hem. Ett seriöst och kunnigt byggföretag med god vana av att hantera renovering av källare kommer vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och kalla in specialister för att säkerställa sin personals och ditt välmående. Det görs genom avgränsning av arbetsytan, rätt skyddsutrustning och att materialet förs till deponi likt andra hälsofarliga ämnen.

Radon

Radon är dock något du som boende i ett hus med källare bör undersöka även om du inte planerat att renovera. Och eventuell förekomst av radon kan i sig utgöra en god anledning att överväga en källarrenovering. Om du konstaterat att det finns radon i din källare finns det flera saker att beakta inför renoveringen.

Förhindra markradon

Om källargrunden bilas ur för att göras om kan man motverka att markradon tar sig upp i huset genom att placera en s.k. radonslang i grusbädden under betongen. Den kopplar man sen till en fläkt som suger ut radongasen ur huset, istället för att den stiger upp genom grunden.

Oavsett om radonet kommer från marken eller byggmaterial inne i huset så ska man sörja för god ventilation. Ofta ser vi att man har uppgraderat husets ventilationssystem men struntat i källaren för att den inte används på samma vis och lika frekvent som övriga våningsplan. Men när du renoverar källaren för att göra den mer trivsam bör såklart ventilationen ses över. En så enkel åtgärd som tilluftsventiler i fönster och en frånluftsfläkt i tvättstugan kan ofta höja luftkvaliteten markant.

Det går även bra att öppna alla fönster på vid gavel och vädra ur titt som tätt, men det är varken ekonomiskt ur uppvärmningssynpunkt eller särskilt trevligt under vintermånaderna.

Renovera källare – något av det mer komplicerade inom renovering

Vi har tidigare nämnt att renovering av en källare är bland det mest komplicerade du kan ta dig an när det gäller renovering av privatbostäder, och du ska därför välja seriösa byggföretag med god erfarenhet av källarrenovering. Då vet du att farliga ämnen, fuktproblem, uppvärmningssystem och bärande konstruktion hanteras på rätt sätt.

Vi hjälper dig renovera din källare

Vi hjälper dig med din källarrenovering

Vi hoppas att denna artikel har gett dig lite mer kunskap om varför en renovering av din gamla källare kan vara klokt. Vi blir också glada om vi lyckats förmedla hur du kan gå tillväga för att avgöra om en renovering krävs, samt vilka ingrepp som ska utföras om källaren ska bli frisk, ofarlig och härlig att använda.

Vill läsa fler artiklar om att renovera källare kan du göra det genom att klicka på länken. Du hittar även en artikel om vad du bör tänka på inför din källarrenovering här.

Rasmus Lindh
Byggkonsult