Asbest och radon i en källare

Idag är det dags att behandla ett ämne, eller snarare två, som kan ställa till problem i din källare. Både innan en renovering, men även under en renovering av din källare. Och dessa två ämnen är asbest och radon. Både dessa kan man stöta på i alla delar av ett hus, men vi väljer här att fokusera på källaren för att det är där man stöter på det i störst utsträckning och frekvens. I denna artikel kommer vi gå igenom:

  • Vad är asbest och radon?
  • Varför är det farligt?
  • Hur kan man upptäcka ämnena?
  • Viktigt att tänka på vid en källarrenovering?

Går du i tankar av att renovera din källare? Då kan även artikeln om vad en ny källargrund kostar eller vad invändig renovering av en källare kostar intressera dig.

Byggämnesmaterial och gas

Ja, det är vad asbest respektive radon är. Om vi börjar med asbest, är det ett samlingsnamn på en mineral som besitter många eftersträvansvärda egenskaper för bygg. Till att börja med har asbest en väldigt hög hållfasthet och är samtidigt väldigt smidig att bearbeta. Asbest är även väldigt bra på att isolera, och har riktigt goda brandskyddsegenskaper. Därför användes asbest förr i tiden bland annat för värme- och ljudisolering i rör samt tak- & väggskivor. Det var även vanligt förekommande som brandskydd i pannrum och bakom elcentraler.

Asbest som sitter i väggar, tak, fästmassa eller rör utgör ingen fara för oss människor. Utan det är när man börjar riva material som innehåller asbest som faran uppstår. När man river material innehållandes asbest frigörs fibrer i form av damm, och beroende på grovheten på dessa fibrer kan dessa skapa yttre eller inre problem. Bland annat kan asbest orsaka lungcancer, asbestos och tumörsjukdomar.

Radon är ett grundämne i form av en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Radon finns naturligt i berggrund där uran finns, och radongas har väldigt lätt att leta sig upp från berggrunden in i våra hus. Förekomsten av radon i bostäder härledes från dess naturliga form, alltså som gas från berggrunden, men i praktiken avger alla byggmaterial innehållandes sten radon. Framförallt är s.k. alunskifferbaserade produkter bra på att släppa ifrån sig radon. Ett exempel på en alunskifferbaserad produkt är blåbetong. Blåbetong är en lättbetong som användes fram till 1975, då produktionen upphörde i Sverige. Dock är höga nivåer av radon främst hänförliga till radon från marken.

Radongas utgör ingen hälsofara, utan det är när den sönderfaller som faran uppstår. När radongas sönderfaller avger den skadlig strålning i form av alfapartiklar. Och det är dessa alfapartiklar vi människor vill hålla oss ifrån. För om vi andas in för mycket av dessa partiklar ökar risken för att utveckla lungcancer.

Upptäcka asbest och radon

Användningen av asbest förbjöds i Sverige 1982, men eftersom många av våra källare i Sverige byggdes innan dess, är asbest relativt vanligt förekommande. Det finns flera sätt att upptäcka, eller åtminstone ge dig ledtrådar om, att det finns asbest i din källare. Det första sättet är att kolla om innertaket är beklätt med eternitplattor. Dessa innehåller garanterat asbest.

Sen kan man knacka på rörböjar (alltså där vattenrör ”svänger”) och om dessa är hårda är det troligt att asbest använts i isoleringen till dessa rör. Det kan även finnas asbest i isoleringen som klär raka rör men då är den ofta mjuk och därför svår att identifiera utan att börja riva och därmed frigöra de farliga partiklarna.

Till sist har du skäl att misstänka att det finns asbest i fästmassan (även kallat fix) bakom eventuellt kakel och/eller klinker som finns i din källare, om det är monterat under eran då asbest fortfarande var utbrett. För att kontrollera detta kan man knacka ned en kakelplatta och skicka den för test på labb.

Eftersom radon är osynligt, smaklöst och saknar doft är det betydligt svårare att upptäcka än asbest, och dess förekomst kan vara svår att härleda till olika byggmaterial (annat än blåbetong som vi lyfte tidigare i denna artikel). Radonhalten är vanligtvis högre i källarutrymmen, och därför är det att rekommendera att följa Strålskyddsinstitutets råd om hur man ska mäta radon. Utrustning för både längre mätningar (2 månader) eller kortare, indikativa mätningar (10 dagar) finns att beställa till en mindre peng.

Vad ska du tänka på vid en källarrenovering?

Ska du renovera din källare är det viktigt att asbesten hanteras på rätt sätt för att arbetsmiljön ska vara god för hantverkarna som utför arbetet men också för att det inte ska spridas till andra delar av ditt hem. Ett seriöst och kunnigt byggföretag med god vana av att hantera renovering av källare kommer vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och kalla in specialister för att säkerställa sin personals och ditt välmående. Det görs genom avgränsning av arbetsytan, rätt skyddsutrustning och att materialet förs till deponi likt andra hälsofarliga ämnen.

Radon är dock något du som boende i ett hus med källare bör undersöka även om du inte planerat att renovera. Och eventuell förekomst av radon kan i sig utgöra en god anledning att överväga en källarrenovering. Om du konstaterat att det finns radon i din källare finns det flera saker att beakta inför renoveringen.

Om källargrunden bilas ur för att göras om kan man motverka att markradon tar sig upp i huset genom att placera en s.k. radonslang i grusbädden under betongen. Den kopplar man sen till en fläkt som suger ut radongasen ur huset, istället för att den stiger upp genom grunden.

Oavsett om radonet kommer från marken eller byggmaterial inne i huset så ska man sörja för god ventilation. Ofta ser vi att man har uppgraderat husets ventilationssystem men struntat i källaren för att den inte används på samma vis och lika frekvent som övriga våningsplan. Men när du renoverar källaren för att göra den mer trivsam bör såklart ventilationen ses över. En så enkel åtgärd som tilluftsventiler i fönster och en frånluftsfläkt i tvättstugan kan ofta höja luftkvaliteten markant.

Det går även bra att öppna alla fönster på vid gavel och vädra ur titt som tätt, men det är varken ekonomiskt ur uppvärmningssynpunkt eller särskilt trevligt under vintermånaderna.

Vi har tidigare nämnt att renovering av en källare är bland det mest komplicerade du kan ta dig an när det gäller renovering av privatbostäder, och du ska därför välja seriösa byggföretag med god erfarenhet av källarrenovering. Då vet du att farliga ämnen, fuktproblem, uppvärmningssystem och bärande konstruktion hanteras på rätt sätt.

Summering

Vi hoppas att denna artikel har gett dig lite mer kunskap om varför en renovering av din gamla källare kan vara klokt. Vi blir också glada om vi lyckats förmedla hur du kan gå tillväga för att avgöra om en renovering krävs, samt vilka ingrepp som ska utföras om källaren ska bli frisk, ofarlig och härlig att använda.

Vill läsa fler artiklar om att renovera källare kan du göra det genom att klicka på länken. Du hittar även en sammanfattning över källarrenovering här.

Ha en fin dag,

Rasmus på Leadme