Vad kostar markarbete för en tillbyggnad?

Som med det mesta här i livet är en välgjord grund en förutsättning för ett lyckat resultat. Och inom vår värld är det obestridligt. Oavsett om du ska måla, bygga väggar eller plattsätta badrummet är grundarbetet väldigt viktigt. Vi har tidigare skrivit om hur du lyckas med din tillbyggnad, hur mycket det kostar att bygga ut huset och hur du kan bygga om ditt garage till bostad.

Idag ska vi addera ytterligare en pusselbit som krävs när du planerar att bygga ut ditt hus, nämligen vad markarbetet för en tillbyggnad kostar.

Här förbereds markarbetet inför denna tillbyggnad i Huddinge.

Hur går markarbetet till?

För den som inte har stenkoll på vad markarbete, eller schaktning som det också kallas, är så refererar det till arbetet man utför innan gjutningen av grunden som tillbyggnad ska stå på påbörjas. Ordet schaktning betyder formandet av mark, och det är precis vad man gör. Man formar marken som ska bebyggas för att passa vad som komma skall, nämligen utbyggnaden av huset.

Markarbetet utförs till förmån av grundarbetet, man vill helt enkelt ha en plan yta att gjuta sin grund på. Utöver att skapa en horisontell yta, strävar man även efter att gräva bort all matjord. Matjord är det som ligger precis under jordytan, och den består av maskar, löv och lite organiskt material. Men vad har matjord med min tillbyggnad att göra? Jo, man måste gräva bort den för att matjord är porös, och vi vill inte ha en porös massa under vår betongplatta för då kan fukten som finns i jorden klättra. Den fukten kan till slut nå din grund, och därefter krypa vidare. Inte bra. Sen är matjord inte speciellt stabil, och det säger sig självt varför vi inte ska ha en ostabil grund att bygga vår tillbyggnad på.

När vi hjälper våra kunder som bor på normala villatomter här i Stockholm, brukar man behöva gräva 50–100 cm för att nå ett tillräckligt djup. Detta beror såklart på hur just din tomt ser ut, ju plattare den är ju mindre behöver man gräva. Har du stora ojämnheter på din tomt? Ja, då måste man gräva olika djup på tomten för att nå en plan yta. Logiskt.

Mark som är schaktad inför nybyggnation av arkitektritad villa på Ekerö.

När vi offererar våra kunder som behöver hjälp med schaktning av tomten finns det en stor variabel som påverkar priset. Och som är svår att uppskatta. Och det är sten och berg man eventuellt stöter på när man gräver.

När man beräknar priset för markarbetet använder man följande formel. Basen*längden*djupet=Kubik jordmassa som ska grävas upp och transporteras bort. Hur mycket jordmassa som finns på en given yta är enkelt att uppskatta, och således enkelt att beräkna kostnaden för att hantera. Men om det finns sten och/eller berg under ytan vet man inte innan markarbetet påbörjas (om man inte gör en markundersökning), och hanteringskostnaden av stenen/berget vet man därför inte heller på förhand vad den blir. Därför brukar just denna kostnadspost tillkomma.

Vad är då priset för markarbetet?

Om du ska anlita någon för att schakta din tomt kan du räkna med att det kommer kosta 3500–5500 kr/kvm tomt som ska schaktas. En normalstor villatomt om 1500 kvm där en normalstor tillbyggnad om 50–100 kvm ska byggas brukar markarbetet kosta mellan 250 000–300 000 kr och ta ungefär 4–5 veckor att utföra.

Planerar du att bygga ut huset och behöver hjälp med att anlita rätt byggföretag för just ditt projekt, ser vi fram emot att höra från dig. Vi gör processen att hitta, förhandla och kontraktera byggföretag väldigt enkel för dig som kund.

Här kan du läsa våra bästa tips på att genomföra en tillbyggnad.

Ha en bra dag,

Dick på Leadme